Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, incloent la dels contractes menors, la Mutualitat General Judicial posa a la disposició de les persones interessades el seu Perfil de Contractant integrat en la Plataforma de Contractació de l'Estat.

A més de facilitar la descàrrega de convocatòries, plecs i documents, realitzar preguntes i aclariments i la presentació d'ofertes a licitacions electròniques, permet rebre avisos d'interés per al proveïdor, notícies de licitacions, gestió de subscripcions a temes d'interés, invitacions, comunicacions d'admissions/exclusions, adjudicacions, etc.

La Plataforma de Contractació de l'Estat, no exclou la via tradicional d'accés a les licitacions (paper), ni el contacte directe amb l'òrgan de contractació.

Per a l'accés s'ha de punxar en el següent enllaç:

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT