ALERTA cridades fraudulentes

Telefonades fraudulentes procedents d'un número 901 pertanyent al Ministeri Sanitat.

L'equip de resposta davant incidents del Ministeri de Sanitat alerta sobre un Incident de Suplantació d'identitat del Ministeri, des del dia 19 d'abril de 2022, en el qual els usuaris particulars estan rebent cridades des del número 901 400 100 (nombre legítim del servici d'atenció al ciutadà del Ministeri de Sanitat), requerint una sèrie de dades personals que no es corresponen amb qualsevol gestió administrativa duta a terme pel Ministeri ni per cap dels Organismes adscrits.

L'oficina d'atenció al ciutadà del Ministeri de Sanitat informa que no es realitzen cridades, ni s'envien missatges de text, des del número 901 400 100, per la qual cosa es prega a tot aquell que ho reba que rebutge qualsevol telefonada procedent d'eixe nombre i no aporte cap dada que se sol·licite.