Prórroga Para 2022 e 2023 do Concerto De Farmacia Subscrito Entre Mugeju e O CGCOF

O 22 de decembro de 2021 o Xerente de MUGEJU subscribiu co Consello Xeral de Colexios oficiais de Farmacéuticos de España (CGCOF), a prórroga do Concerto polo que se fixan as condicións para a execución da prestación farmacéutica a través das oficinas de farmacia, subscrito o 26 de xuño de 2017 e modificado pola adenda subscrita o 2 de xullo de 2020.

A prórroga entra en vigor o 1 de xaneiro de 2022 e estará vixente ata o día trinta e un de decembro de 2023.

O Concerto subscrito entre o CGCOF e MUGEJU o 27 de xullo de 2017 ten por obxecto establecer a forma e as condicións en que as Oficinas de Farmacia legalmente establecidas colaboran profesionalmente con MUGEJU, no referente á dispensación dos medicamentos e outros produtos farmacéuticos, de acordo con a lexislación vixente. Así mesmo o Concerto contempla as condicións de facturación por parte dos Colexios oficiais de Farmacéuticos e pago das receitas dispensadas aos mesmos.

Contido Relacionado por Etiquetas