Novo Concerto para asistencia sanitaria

O 30 de decembro de 2021 o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial subscribiu un novo Concerto para a asistencia sanitaria do colectivo durante os anos 2022, 2023 e 2024, coas mesmas entidades aseguradoras coas que a Mutualidade xa viña colaborando, é dicir, con ASISA, DKV, MAPFRE, NOVA MUTUA SANITARIA, SEGURCAIXA ADESLAS E SANITAS.

A duración do novo Concerto é de tres anos, o que supón unha garantía para a estabilidade do modelo e para a continuidade da prestación sanitaria ao colectivo da Mutualidade Xeral Xudicial, que poderá optar por recibir a prestación sanitaria a través dalgunha das entidades aseguradoras ou a través dos servizos de saúde das Comunidades Autónomas.

Trátase dun Concerto orientado á modernización e mellora da asistencia sanitaria que MUGEJU debe prestar co mesmo contido e extensión que a do resto do Sistema Nacional de Saúde e que afronta, ademais, a incorporación de novos servizos integrados na carteira común do Sistema Nacional de Saúde. Nesa liña, incorpóranse ao Concerto a prestación de reprodución humana asistida a mulleres soas, parellas de mulleres lesbianas e transexuais, as necesidades sanitarias do colectivo LTBI e transexuais, a prestación de axuda para morrer, novas prestacións para as vítimas de violencia de xénero, como sesións de psicoterapia ilimitadas.

O concerto 2022-2024 supón a incorporación dunha curmá incremental que alcanza no último ano de vixencia un incremento do 10% respecto da do 2021, garantíndose así os niveis de suficiencia económica que permitan manter a calidade necesaria do modelo.

En virtude da este subscrición, publicáronse nesta páxina Web os novos cadros médicos de cada unha das entidades aseguradoras nas distintas provincias, que poden consultarse na sección de “Destacados” ou a través da seguinte ligazón: consultar cadros médicos.

 

Arquivos asociados