Nou Concert per a assistència sanitària

El 30 de desembre de 2021 el Gerent de la Mutualitat General Judicial va subscriure un nou Concert per a l'assistència sanitària del col·lectiu durant els anys 2022, 2023 i 2024, amb les mateixes entitats asseguradores amb les quals la Mutualitat ja venia col·laborant, és a dir, amb ASISA, DKV, MAPFRE, NOVA MÚTUA SANITÀRIA, SEGURCAIXA ADESLAS I SANITAS.

La durada del nou Concert és de tres anys, la qual cosa suposa una garantia per a l'estabilitat del model i per a la continuïtat de la prestació sanitària al col·lectiu de la Mutualitat General Judicial, que podrà optar per rebre la prestació sanitària a través d'alguna de les entitats asseguradores o a través dels serveis de salut de les Comunitats Autònomes.

Es tracta d'un Concert orientat a la modernització i millora de l'assistència sanitària que MUGEJU ha de prestar amb el mateix contingut i extensió que la de la resta del Sistema Nacional de Salut i que afronta, a més, la incorporació de nous serveis integrats en la cartera comuna del Sistema Nacional de Salut. En aquesta línia, s'incorporen al Concert la prestació de reproducció humana assistida a dones soles, parelles de dones lesbianes i transexual, les necessitats sanitàries del col·lectiu LTBI i transexual, la prestació d'ajuda per morir, noves prestacions per a les víctimes de violència de gènere, com a sessions de psicoterapia il·limitades.

El concert 2022-2024 suposa la incorporació d'una prima incremental que aconsegueix en l'últim any de vigència un increment del 10% respecte a la del 2021, garantint-se així els nivells de suficiència econòmica que permetin mantenir la qualitat necessària del model.

En virtut d'aquesta subscripció, s'han publicat en aquesta pàgina Web els nous quadres mèdics de cadascuna de les entitats asseguradores a les diferents províncies, que poden consultar-se en la secció de “Destacats” o a través del següent enllaç: consultar quadres mèdics.