Convocatòria d'ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2022

Un any més, es comunica la publicació de la Resolució de 20 de desembre de 2021, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per a 2022.

Dins de el PLA D'ATENCIÓ SOCI-SANITÀRIA s'integren les ajudes econòmiques que atendran situacions de necessitat que afecten als mutualistes en les següents circumstàncies:

  • Persones majors.
  • Persones amb discapacitat.
  • Persones amb drogodependència.
  • Ajuda derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos