Termini extraordinari per a canvi d'entitat mèdica

S'ha publicat resolució del Gerent de la Mutualitat General Judicial de data 30 de desembre de 2021, sobre l'ampliació del termini atorgat per a efectuar canvis d'entitat mèdica en 2022. Mitjançant aquesta resolució s'establix, a més del termini ordinari de l'1 al 31 de gener de 2022, un termini extraordinari de l'1 al 28 de febrer de 2022, durant el qual tots els mutualistes podran realitzar el canvi d'entitat mèdica oportú.