Receita Electrónica Interoperable

Os mutualistas que elixiron a prestación de Asistencia Sanitaria cos Servizos Públicos de saúde das seguintes Comunidades Autónomas teñen receita electrónica interoperable (ordenadas por orde alfabética):

 • Andalucía
 • Aragón
 • Asturias
 • Cantabria
 • Cataluña
 • Illas Baleares
 • Illas Canarias
 • A Rioxa
 • Madrid
 • Murcia
 • Navarra
 • País Vasco
 • Valencia

A interoperabilidade supón a posibilidade de que un mutualista dunha Comunidade Autónoma poida obter os seus medicamentos coa súa receita electrónica noutro territorio ao que se desprazou por calquera motivo.

A seguir, indícase a ligazón da páxina Web do Ministerio de Sanidade onde se sitúa o mapa que recolle as CCAA que teñen aberta a interoperabilidade da receita electrónica para as mutualidades con provisión pública, a tempo real:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/recetaelectronicasns/mapa_resns_mutualidades.pdf