Recepta Electrònica Interoperable

Els mutualistes que han triat la prestació d'Assistència Sanitària amb els Servicis Públics de salut de les següents Comunitats Autònomes tenen recepta electrònica interoperable (ordenades per orde alfabètic):

 • Andalusia
 • Aragó
 • Astúries
 • Cantàbria
 • Catalunya
 • Illes Balears
 • Illes Canàries
 • La Rioja
 • Madrid
 • Múrcia
 • Navarra
 • País Basc
 • València

La interoperabilitat suposa la possibilitat que un mutualista d'una Comunitat Autònoma puga obtindre els seus medicaments amb la seua recepta electrònica en un altre territori al que s'haja desplaçat per qualsevol motiu.

A continuació, s'indica el link de la pàgina Web del Ministeri de Sanitat on se situa el mapa que arreplega les CCAA que tenen oberta la interoperabilitat de la recepta electrònica per a les mutualitats amb provisió pública, a temps real:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/recetaelectronicasns/mapa_resns_mutualidades.pdf