Recepta Electrònica Interoperable

Els mutualistes que han triat la prestació d'Assistència Sanitària amb els Serveis Públics de salut de les següents Comunitats Autònomes tenen recepta electrònica interoperable (ordenades per ordre alfabètic):

 • Andalusia
 • Aragó
 • Astúries
 • Cantàbria
 • Catalunya
 • Illes Balears
 • Illes Canàries
 • La Rioja
 • Madrid
 • Múrcia
 • Navarra
 • País Basc
 • València

La interoperabilitat suposa la possibilitat que un mutualista d'una Comunitat Autònoma pugui obtenir els seus medicaments amb la seva recepta electrònica a un altre territori al que s'hagi desplaçat per qualsevol motiu.

A continuació, s'indica el link de la pàgina Web del Ministeri de Sanitat on se situa el mapa que recull les CCAA que tenen oberta la interoperabilitat de la recepta electrònica per a les mutualitats amb provisió pública, a temps real:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/recetaelectronicasns/mapa_resns_mutualidades.pdf

Contingut Relacionat per Etiquetes