Aprobación memoria ano 2020

Na Comisión Reitora do pasado día 2 de xuño de 2021 quedou aprobada a memoria anual do ano 2020.

Pódese consultar o documento aprobado na sección de "Memorias " desta mesma páxina web.

Contido Relacionado por Etiquetas