Aprovació memòria any 2020

En la Comissió Rectora del passat dia 2 de juny de 2021 va quedar aprovada la memòria anual de l'any 2020.

Es pot consultar el document aprovat en la secció deMemòries " d'esta mateixa pàgina web.