Programa de vacinación: información das Comunidades Autónomas

Consulte a información específica nas páxinas web oficiais de cada Comunidade ou Cidade Autónoma (ver máis abaixo).

Directorio que proporciona o Ministerio de Sanidade: Servizos de saúde dos CC.AA.

 

ANDALUCÍA (Pulse na seguinte ligazón)

Engadíronse os datos dos nosos mutualistas, tanto de opción pública como concerto privado, ao seu Sistema de Información e indícannos que os mutualistas poden:

 1.  Consultar ou actualizar os seus datos de contacto a través da WEB ClicSalud+, mediante Certificado dixital, DNI ou Cl@ve.
 2.  En caso de non ter estes sistemas de identificación poden solicitar a consulta ou o cambio de datos nos Centros de Saúde.
 3.  A solicitude de cambio de datos tamén poderá ser efectuada por medio de solicitude presentada en rexistro.

É importante que os mutualistas confirmen a súa información de contacto para que poidan ser chamados correctamente á campaña de vacinación.

A seguir deixámosvos máis información pulsando na seguinte ligazón .

A única condición é que estean rexistradas na Base de Datos de persoas usuarias no Sistema Sanitario Público de Andalucía, en caso de non estar rexistrado contacte co Servizo de Atención ao Mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial ou á súa Delegación Provincial.

Ofrecerase cita para Vacinación Covid-19 a todas as persoas que en cada momento teñan habilitada a solicitude de cita:

 • Accedendo á páxina de Acceder ClicSalud+
 • Vía telefónica ao servizo de Saúde Responde: 955 54 50 60

Para máis información pulse nesta ligazón.

A Mutualidade mantén unha comunicación permanente coa Comunidade de Andalucía e remíteselle mensualmente datos das altas, baixas e modificacións que se puideron producir nos nosos mutualistas.

DOSE REFORZO

A vacina de Covid-19 seguirá, como ata agora administrándose polo SAS.

Na páxina Vacinación Covid-19, apartado Administración de terceira dose indícase:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-saúde/novo-coronavirus-informacion-sobre-a-alerta/vacunacion-covid-19

Administrarase dose de recordo a toda a poboación de 70 anos ou máis (nadas en 1951 ou antes), independentemente do tipo de aseguramiento que teñan, sempre que pasasen polo menos 6 meses de completar a pauta de vacinación previa.

Ás persoas adscritas ao sistema sanitario público que acudan a vacinarse fronte á gripe pódeselles administrar, nese mesmo acto, a terceira dose da vacina da Covid-19 e/ou a vacina do neumococo, no caso de que estivesen indicadas. 

As persoas con aseguramiento privado (mutualistas e outros privados) poden acudir a vacinarse desta terceira dose de Covid-19 nos puntos de vacinación Covid-19 sen cita.

Na páxina Vacinación Covid-19. Citación vaise actualizando a información a medida que se habilitan medios para a solicitude de cita e incorpóranse criterios de priorización e excepcións.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-saúde/novo-coronavirus-informacion-sobre-a-alerta/vacunacion-covid-19-citacion

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para consultar toda a información dispoñible sobre como obter o certificado de vacinación pulse na seguinte enlace.

Para obter o NUHSA (número único de historia de Saúde de Andalucía), en caso de ser mutualista de concerto sanitario privado e non ter certificado dixital ou cl@ve, a información pódese consultar pulsando a seguinte enlace.

 

ARAGÓN (Pulse na seguinte ligazón)

Os mutualistas de 80 e máis anos serán citados directamente por saúde pública e deben esperar a súa cita. Ao contrario, o resto dos mutualistas de concertada, é dicir, todos os nados en 1942 e anos posteriores, deben obter cita, e para iso necesitan o chamado código CIA-AR, que é o seu código de identificación en Saúde Pública.

A Mutualidade en coordinación co Servizo de Saúde de Aragón realizou unha serie de actuacións para proceder a incluír este código no seu Sistema de información e que poida ser consultado.

Para iso publicamos un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado CIA pola Comunidade de Aragón).

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando na seguinte ligazón .

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

DOSE REFORZO

Desde SAÚDE asumirase a vacinación de pacientes maiores de 70 anos nas que estea indicada a dose adicional de COVID. O acceso ao mesmo será a través de autocita e oportunamente informaremos como se accederá a esta cita.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para poder obter o seu certificado de vacinación pulse no seguinte enlace.

A través do seu cartafol de saúde. Pode acceder mediante

 • CIA-AR (código de identificación en Saúde Pública de Aragón) e PIN, Certificado
 • Certificado, DNIe, ou Cl@ve
 • PIN saúde

Para máis información sobre o Certificado Covid, pulse na seguinte enlace.

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS (Pulse na seguinte ligazón)

Con data 23 de marzo o Goberno de Asturias anuncia que o SESPA iniciará en abril a citación automática por vía telefónica para inmunizar ás persoas de menos de 80 anos,

Por parte de MUGEJU, enviáronse os datos de identidade e contacto cando os solicitou o SESPA, de tal forma, o 23 de Marzo remitíronse os datos de mutualistas de concertada entre 70 e 79 anos, e o 5 de abril os datos de mutualistas de concertada con 65-56 anos de idade.

Publicouse un chamamento á poboación de 60 a 69 anos non vacinada contra a COVID19 que non fosen chamados por diferentes razóns.

En caso de estar na este situación pulse no seguinte ligazón.

O 21 de Abril remitiuse o total do colectivo de mutualistas e vaise a realizar en próximos días unha actualización de datos de contacto.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

O Servizo de Saúde de Asturias emite certificados de vacinación e certificados de recuperación da enfermidade.

A partir do 1 de Xullo, tamén se ofrecerá Solicitude de PCR e informe de resultado de laboratorio.

Pulsando no seguinte enlace está dispoñible a información e as ligazóns ás dúas vías que teñen abertas agora mesmo para o cidadán:

 • Con certificado electrónico a través dos servizos do Ministerio.
 • Con solicitude de cita previa en os SAC

Está a traballarse nunha terceira vía de solicitude de certificado e envío por SMS/descarga con ligazón segura. Informarase cando se atope dispoñible.

 

ILLAS BALEARES (Pulse na seguinte ligazón)

Nesta ligazón á rede social Twitter pode ver o último contido de actualidade publicado polo Goberno de Baleares, cun esquema do plan de vacinación.

O Servizo de Saúde de Baleares infórmanos da posta en marcha do sistema de cita previa para a vacinación Covid19 BITCITA, accedan a el pulsando na seguinte ligazón.

Actualmente, o servizo atópase activo para persoas con domicilio en Baleares e nadas entre os anos 1952 e 1966.

Se ten algún problema para xestionar a súa cita pode facelo tamén vía telefónica no:

 • 971 21 19 99
 • 971 21 19 91

Servizo ininterrompido de luns a domingo desde as 7 horas ás 21 horas.

A Mutualidade Xeral Xudicial incluíu o número CIPAut (tamén denominado CIP/CIPA/SIP) consignado aos mutualistas con domicilio en Baleares no seu Sistema de Información.

Pode consultar este número pulsando no seguinte ligazón.

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para información sobre que é e como se obtén o Certificado Covid Dixital UE pulse no seguinte ligazón.

 

CANARIAS (Pulse na seguinte ligazón)

Desde a Mutualidade Xeral Xudicial realizáronse varios envíos a esta Comunidade Autónoma desde o 10 de Marzo. En días anteriores remitíronse os tramos de mutualistas de 79 a 60 anos para actualizar os datos de contacto.

O 29 de Abril infórmasenos de que se vai a proceder a facer un chamamento a toda a poboación, maior de 72 anos de idade, incluíndo a todos os afiliados desta Mutualidade Xeral Xudicial.

Se se atopa nesta situación e non contactan con Vostede nos próximos días poden chamar e solicitar cita nos teléfonos:

 • 012
 • 922 470 012
 • 928 301 012

Para máis información pulse na seguinte ligazón.

DOSE REFORZO

A vacina de Covid-19 administrarase nos centros habilitados para o efecto pola Consellería de Sanidade correspondente, chamando ao 012. 

En o voso caso, a vacina con de gripe e Covid-19 non será no mesmo acto vacunal, informarvos que a vacina da gripe poderase pór antes ou despois da vacina de Covid-19 sen necesidade de esperar ningún intervalo días entre ambas as vacinas. 

Achéganse os criterios para a administración de "dose adicional ou dose de reforzo" de vacúa Covid-19: 

- Pacientes de alto risco inmunoderimidos e que tomen tratamentos inmunosupresores (xa se achegou listaxe en correo anterior. Adxunto documento actualizado do ministerio páxina 20)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/vacunaciones/covid19/docs/covid-19_Actualizacion9_EstrategiaVacunacion.pdf

- Poboación de 70 anos ou máis anos que recibise o seu primovacunación fronte á covid-19.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Agora mesmo nas aplicacións de expedición do certificado (MiHistoria  - Acceda pulsando o seguinte enlace) esíxese ter Certificado Dixital ou Cl@ve para poder obtelo, e en breve publicarase unha nova App coa que se poderá obter introducindo o DNI e o número de Teléfono Móbil (O Teléfono non poderá utilizarse para máis dunha persoa).

poden obter toda a información sobre o Certificado de Vacinación e as súas formas de obtelo pulsando no seguinte ligazón.

 

CANTABRIA (Pulse na seguinte ligazón)

As incidencias nas citacións poden comunicarse no formulario que aparece pulsando na seguinte ligazón, no que poden verse igualmente os diferentes grupos de vacinación.

En próximos días vaise a remitir os tramos de mutualistas de 79 a 60 anos para actualizar os datos de contacto.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Pódese obter de dous formar:

 • A través dos teus datos persoais, para o que necesitarás introducir o teu DNI, a túa data de nacemento e o número de teléfono que tes rexistrado no Servizo Cántabro de Saúde, ao cal se che enviará un PIN por sms para validar a túa identificación e acceder á solicitude. Se non tes vinculado ningún teléfono ao SCS, deberás comunicarche co teu centro de saúde para rexistralo e obter a autorización. Pode acceder a este servizo pulsando o seguinte ligazón.
 • Se o prefires, tamén podes acceder a través do sistema Cl@ve permanente.
  *Non dispoñible de momento.

Para máis información pulse no seguinte enlace.

 

CASTELA A MANCHA (Pulse na seguinte ligazón)

Se vostede, é residente en Castela-A Mancha, e atópase entre os grupos de vacinación actual e non pode acceder á aplicación de autocita (isto afecta a todos os mutualistas de concerto privado principalmente), indicámoslle que para solicitar cita para vacinación fronte ao COVID19, diríxase ao centro de saúde máis próximo e solicite citación presentando o seu DNI.

En caso de persistir o problema poderán dirixir as súas solicitudes aos seguintes correos electrónicos ou contactar telefonicamente:

MANZANARES 926646015 recaptacion.manzanares@sescam.jccm.es
GAP TO 925259933 recaptacion.toledo@sescam.jccm.es
TOMELLOSO 926509112 recaptaciontomelloso@sescam.jccm.es
ALMANSA 967339723 recaptacion.almansa@sescam.jccm.es
VALDEPEÑAS 638229255 recaptación.valdepenas@sescam.jccm.es
BACÍA 969179953 recaptacion.cuenca@sescam.jccm.es
ALCAZAR 926580888 recaptacion.alcazar@sescam.jccm.es
PUERTOLLANO 926329005 recaptacion.puertollano@sescam.jccm.es
ALBACETE 638225235 recaptacion.albacete@sescam.jccm.es
HELLÍN 967309599 recaptacionhellin@sescam.jccm.es
VILLARROBLEDO 967133080 recaptacionvillarrobledo@sescam.jccm.es
GUADALAXARA 638225596 recaptacionguadalajara@sescam.jccm.es
TALAVERA 925728215 recaptacion.talavera@sescam.jccm.es
CIDADE REAL 926278015 recaptacion.ciudadreal@sescam.jccm.es

 Para máis información proporciónannos o seguinte teléfono de contacto:

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Os mutualistas vacinados en Castela a Mancha poden obter os seus certificados de vacinación mediante dúas vías:

 • Sede Electrónica SESCAM pulsando na seguinte ligazón
 • Sede Electrónica JCCM pulsando na seguinte enlace.
 • En formato papel presentándoo en rexistros únicos utilizando o seguinte modelo que pode descargar pulsando o seguinte enlace.

 

CASTELA E LEÓN (Pulse na seguinte ligazón)

Os mutualistas serán citados en todo caso polos servizos públicos de saúde (SACYL).

Saúde de Castela e León habilitou un número de teléfono xeral para resolución de dúbidas sobre vacinación Covid e informa que os mutualistas poderán descargarse o seu certificado de vacinación.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

DOSE REFORZO

En maiores de 70 anos, afectados pola vacinación da terceira dose de Covid-19 e vacina da gripe, levará a cabo conxuntamente, se é o desexo do usuario. 

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Atópase activa a nova versión da aplicación para móbil SACYL-CONECTA, que poderán utilizar os mutualistas de sanidade privada para descargarse tanto as probas Covid que se realizaron nos Centros de Sacyl, como o xustificante de vacinación.

Cando estea o certificado dixital UE-Covid, será o lugar desde onde poida descargarse. Acceda pulsando no seguinte ligazón.

Para activar a aplicación é necesario dispor do código de identificación persoal (CIPA) de cada usuario.

A Mutualidade en coordinación co Servizo de Saúde de Castela e León realizou unha serie de actuacións para proceder a incluír este código no seu Sistema de información e que poida ser consultado.

Para iso publicamos un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade privada (e no caso de Castela e León non pertenzan a concerto a rural) poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico.

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando no seguinte ligazón:

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico

Tamén pode accederse a través de internet no Cartafol do Paciente do Portal de Saúde de Castela e León, pode acceder pulsando no seguinte enlace, aínda que para esta opción é necesario dispor dun certificado dixital ou código Cl@ve.

 

CATALUÑA (Pulse na seguinte enlace)

O Servizo de Saúde de Cataluña implanta o sistema de cita previa para a vacinación do COVID19 mediante DNI ou se posúen número de CIP (Código Identificación Persoal), se están dentro da franxa de idade de vacinación. Acceda ao sistema de cita previa de Cataluña pulsando na seguinte ligazón .

Para máis información pulse na seguinte ligazón .

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas de Cataluña son remitidos regularmente cada mes.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

En Cataluña todas as persoas empadroadas, independentemente da opción de asistencia sanitaria elixida: INSS ou privada, están rexistrados na nosa base de datos poboacional co cal xa dispoñen de código CIP, e á vez, envíaselles un cartón sanitario individual (TSI).

Os mutualistas de Cataluña dispoñen deste cartón. Poden acceder ao portal A Meva Salut para poder descargarse os certificados de vacinación correspondentes.

Para obter información sobre como acceder á TSI pulsen no seguinte enlace.:

Para acceder ao portal de A Meva Salut pulse no seguinte enlace.

 

COMUNIDADE VALENCIANA (Pulse na seguinte ligazón)

En coordinación coa súa Mutualidade, o Nº SIP está a ser enviado pola Xeneralidade Valenciana (GVA) a todos os mutualistas de entidade concertada, por SMS.

Respecto ao uso do SIP na Comunidade Valenciana, debe saber que:

 • Non cambia nada en canto a súa asistencia sanitaria, pública ou privada.

 • Será necesario para calquera prestación asociada á Pandemia COVID19 na rede Sanitaria pública.  

 • Non altera a planificación da vacina nin significa que a súa vacinación sexa inminente.

 • Se xa tiña un nº SIP asignado, segue sendo válido.

De forma paralela, a Mutualidade Xeral Xudicial incluíu este código no seu Sistema de Información e  publicou un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade concertada privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado SIP pola Comunidade Valenciana).

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando no seguinte ligazón.

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

DOSE REFORZO

No momento actual só estase ofrecendo ás persoas de 70 e máis anos, aínda que está previsto a curto prazo que se amplíen os grupos.

A vacinación está a realizarse nos centros de saúde.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para obter información sobre como obter o xustificante vacunales e o certificado de vacinación, pulse no seguinte enlace. 

Desde esta páxina accédese a:

 • Xustificante vacunal
 • Certificado Covid UE

En ambos os casos solicítase a mesma información e validacións, tal como pódese ver nas páxinas:

 • Nº SIP.
 • Data de nacemento.
 • Data de emisión do Cartón SIP de plástico. (Se é un mutualista de opción privada déixase en branco).
 • Con esa información pídese validación e emítese un SMS ao móbil do usuario (móstrase as últimas cifras do este móbil).
  A destacar que o certificado Covid só mostra vacinación completa ata pasados os 14 días da segunda dose ou ata a data que se considera inmunizada a persoa vacinada.

 

ESTREMADURA (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 10 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade Autónoma.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

A obtención do certificado de vacinación COVID neste momento é posible a través do Centro de Saúde En liña na WEB saúde Estremadura do SES. Para acceder pulse no seguinte enlace.

Tanto nesta páxina como na que habilitou o Ministerio o acceso é con Certificado Electrónico, DNI electrónico ou con Cl@ve .

A posibilidade de solicitar o Certificado Covid Dixital de forma presencial, para aquelas persoas que non poidan acceder vía telemática, estará dispoñible proximamente, antes do 1 de xullo.

 

GALICIA (Pulse na seguinte ligazón)

Vexa aquí unha nota de prensa oficial con novidades sobre campaña de vacinación a maiores de 80 anos. Así mesmo, entre nesta ligazón para ver nota de prensa sobre continuación de vacinación con AstraZeneca e extensión a persoas de ata 65 anos. Anunciouse o 5 de abril que a partir do 6 de abril abórdase o grupo de persoas nadas entre 1942 e 1946.

Os datos dos mutualistas foron remitidos por primeira vez o 12 de febreiro, con diversas actualizacións posteriores. O avance da vacinación de persoas maiores é desigual segundo zonas, esperen a súa cita, por favor.

O Servizo de Saúde habilitou uns teléfonos a través dos cales se poden expor incidencias para corrixir erros nos datos persoais ou completar os que puidesen faltar.

Os números son

 • 881 54 29 10
 • 881 54 29 11

AVISO PARA PERSOAS DE 80 Ou MÁIS ANOS

A Xunta de Galicia anunciou o 7 de abril que hai un teléfono ao que deben chamar as persoas de 80 ou máis anos que aínda non foron citadas. Chamen e xestionen a súa cita:

 • 881 00 20 21

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para acceder a o certificado de vacinación en Galicia pódese optar por tres vías diferentes. Estas son:

No entanto convén ter en conta que este tres vías teñen algo en común. Todas requiren da denominada Chave365 que é un mecanismo dixital de identificación seguro. Se non tes a Chave365 podes obtela en calquera edificio administrativo da Xunta de Galicia ou no teu centro de saúde. Este mecanismo permite a toda a poboación adulta identificarse ou asinar documentación electronicamente en Galicia.

Para solicitar o certificado de vacinación en a páxina web É – Saúde debemos introducir no noso navegador a dirección: esaude.sergas.es, pulsar no botón de acceder - historia clínica - a miña historia clínica SERGAS - O meu certificado Covid. Desde a App Sergas móbil tras identificarnos só temos que acceder ao certificado Covid directamente. Por último en a APP Covid Pass teremos que acceder ao noso perfil e logo ao certificado de vacinación.

 

A Rioxa (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 15 de Xaneiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade Autónoma que consistiu na súa maioría en actualización de datos de contacto.

Para ver a actualidade oficial sobre vacinación de maiores de 80 anos pulse na seguinte ligazón.

DOSE REFORZO

Para a administración da terceira dose de vacina fronte a Covid-19 ás persoas maiores de 70 anos, chamarase a todos os mutualistas da Rioxa que cumpran este requisito, e citaráselles nun punto de vacinación. Durante esta semana, xa se empezou a chamar a aquelas persoas maiores de 70 anos, que xa pasaron 6 meses desde que se administraron a segunda dose. A medida que vaian pasando este seis meses irase chamando a todos.  

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para a solicitude e información por vía dixital do certificado de vacinación pulse no seguinte enlace.

A páxina está aínda en fase de corrección de erros e non ten todas as funcionalidades implementadas pero o desenvolvido permite tres opcións de solicitude:

 • Mediante CIP
 • Enchendo unha serie de datos persoais
 • Mediante DNI electrónico ou certificado electrónico.

 

MADRID (Pulse na seguinte ligazón)

O 17 de febreiro anúnciase o comezo de vacinación de persoas de 80 anos e poden ver a información pulsando na seguinte ligazón.

Lembramos que se habilitou un teléfono de información sobre vacinación, a disposición de todo o colectivo mutualista da Comunidade de Madrid: 900 102 112.

O Servizo Madrileño de Saúde, dentro do seu Plan estratéxico de vacinación, incorporou un sistema de autocita de  16anos e máis, sen límite superior de idade (nacidos en 2005 e anteriores) e soamente para primeira dose.

Para obter a cita os mutualistas ou beneficiarios poden acceder á ligazón que se acompaña co DNI e data de nacemento, e aceptando as condicións de privacidade.

Pode acceder ao servizo de autocita pulsando na seguinte ligazón

Tras picar nesta ligazón, buscar a utilidade de:

autocita.png

Ademais, incorporáronse para autocita dous de o sete puntos centralizados de vacinación en Atención Primaria:

 • Punto Centralizado de Atención Primaria NORTE:
  • C/ Almendralejos, 11. 28140 - Fuente el Saz de Jarama.
 • Punto Centralizado de Atención Primaria LESTE:
  • C/ Arturo Soria, 12. 28806 - Alcalá de Henares (A Garena)

Para consultar o resto de puntos pulse nos seguinte enlace.

A Mutualidade mantén unha comunicación permanente coa Comunidade de Madrid e remíteselle mensualmente datos das altas, baixas e modificacións que se puideron producir nos nosos mutualistas.

DOSE REFORZO

Para os mutualistas de 70 anos e máis anos:

 • Realizarase a vacinación conxunta de gripe e Covid-19 (dose de reforzo) no centro de vacinacións da Comunidade de Madrid e no CMS do concello de Madrid, nestes centros a vacinación realizarase previa autocita.
 • Aqueles que decidan vacinarse nun centro privado da gripe, poden acudir posteriormente ao Hospital Zendal a vacinarse da terceira dose fronte a Covid-19.
 • Para aqueles mutualistas nas que non transcorresen 6 meses ou máis desde a administración da última dose fronte a Covid-19 (vacinación completa, 2 dose), poderán acudir a o hospital Isabel Zendal a vacinarse, cando se cumpriron os 6 meses. 

CERTIFICADOS DE VACINACIÓN

Pódense obter mediante:

  • A través de TSV (Cartón Sanitario Virtual): só para asegurados públicos con CIPA e con esta app instalada.

  • A través do novo portal web para xestión de Certificado COVID Dixital (CCD). Para acceder pulse no seguinte enlace (activo a partir das 8h do día 1 de xullo). Requisito: certificado dixital, DNI electrónico, ou  PIN permanente.
  • A través de certificado dixital/DNIe: Estará activo un “Portal cidadán” para realizar a xeración do certificado dixital en liña (téñase ou non CIPA). Para acceder ao portal do cidadán pulse o seguinte enlace.

Presencialmente: en determinadas oficinas de rexistros e centros de vacinación internacional

 • Oficina de Atención ao Cidadán. Consellería de Presidencia, Xustiza e Interior. C/ Gran Vía , 3. 28013 Madrid. Pedir cita previa >>

 • Oficina Auxiliar en Materia de Rexistro da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais (Servizo Madrileño de Saúde). C/ Sagasta, 6. 28004 Madrid. Pedir cita previa >>

 • Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro do Servizo Madrileño de Saúde. Pza. Carlos Trías Bertrán, 7. 28020 Madrid. Pedir cita previa >>

 • Oficina de Rexistro e Asistencia ao Cidadán da Consellería de Economía, Facenda e Emprego. C/ Vía Lusitana, 21. 28025 Madrid. Pedir cita previa >>

 • Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro da Consellería de Administración Local e Dixitalización. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid. Pedir cita previa >>

 • Oficina de Rexistro e Asistencia ao Cidadán da Consellería de Familia, Mocidade e Política Social. C/ Ou´Donnell, 50. 28009 Madrid. Pedir cita previa >>

 • Certificado de probas negativas: en Centros Sanitarios Privados e laboratorios autorizados pola Consellería de Sanidade, onde a persoa se realizou estas probas

Para máis información pulse no seguinte enlace.

 

MURCIA (Pulse na seguinte ligazón)

Segundo nota de prensa oficial do 12 de febreiro, o 16 de febreiro comeza a vacinación de persoas maiores de 80 anos en Cartaxena.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 11 de Decembro de 2020. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

A información máis completa da Rexión de Murcia sobre o proceso pode seguila pulsando na seguinte ligazón.

TELÉFONOS DE CITA INMEDIATA PARA MUTUALISTAS E INFORMACIÓN DE INTERESE.

 •  672747083. En horario 8.00-14.00h e 14.30-20.30h para mutualistas nados entre 1962 e 1971 e tamén a mutualistas de 70 ou máis, única e exclusivamente nesa franxa de idades, que non fosen chamados para vacinación, Se o móbil está apagado nos 30 minutos de mediodía, deben volver chamar. Está activo en fin de semana. Citan inmediatamente. cando se vacúa no seu municipio ao seu tramo de idade.
 • Tamén os teléfonos:  968 36 21 99 ou ao 968 36 84 94.
  Citan inmediatamente a mutualistas nados entre 1962 e 1981,  cando se vacúa no seu municipio ao seu tramo de idade

O horario de atención do este teléfono á cidadanía,  é de luns a venres, de   08:00 a 14:00h e de 14:30 a 20:30h.

A cidadanía nada entre 1962 a 1971, pode dirixirse ao tres teléfonos dispoñibles.

Os usuarios nados entre o ano 1952 a 1961, non están actualmente sendo chamados a vacinación de primeira dose.

O vindeiro sábado día 31 de xullo de 2021 abrirase cítaa Web para a vacinación na Rexión de Murcia do seguinte grupo de idade (desde os 12 anos cumpridos ata os 19). O domingo día 1 de agosto será o primeiro día onde se poderán vacinar en Nova Condomina os que collesen cita do municipio de Murcia, aos que seguirán durante a semana do 2 de agosto os municipios de Cartaxena, Molina de Segura, Sumidoiro, Lorca, Los Alcázares, Mula, San Pedro del Pinatar, Alhama, Totana, Caravaca, Yecla, Aguilas, Jumilla e Cieza.

O resto de municipios poderanse vacinar ao longo das seguintes semanas en función da dispoñibilidade de dose.

Os mutualistas terán posibilidade de citarse nestes municipios a través do seu teléfono de citas habitual (3 liñas) : 968 368 494, para as citas do domingo en Nova Condomina reservaranse para eles un 5% das citas para captalos telefonicamente como se fai habitualmente.

Teña en conta, se escoita unha locución que indica que o “ teléfono non existe”,  que debe insistir, xa que nos di Saúde Pública que esta mensaxe se emite cando a liña está saturada, aínda que o teléfono estea plenamente operativo. Faga por tanto caso omiso desa mensaxe.

Tamén se habilitou unha dirección de correo electrónico ás que os mutualistas poden remitirse: mutualistas.covid@carm.es na mensaxe identifíquese con nome e apelidos, DNI, móbil, data de nacemento e dirección actualizada.

Todo vai suxeito á recepción de dose e pronto se abrirán as axendas para iso.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Existen varios modos de solicitar o Certificado:

 • Se se dispón de DNI ou certificado electrónico, pulsando no seguinte enlace.
 • Solicitándoo por correo certificado á Consellería de Saúde, que o remitirá ao usuario pola mesma vía:

Servizo de Prevención e  Promoción da Saúde da Consellería de Saúde. Domicilio: Rolda de Levante, 11. 30008. Murcia.

Debe enviar para a súa solicitude:  Nome e apelidos completos, DNI, data de nacemento e domicilio ao que desexa que lle sexa enviado (será tamén por correo certificado)o documento.

 

NAVARRA (Pulse na seguinte ligazón)

O 25 de febreiro Navarra anuncia que a partir do 1 de marzo comeza a campaña de vacinación en maiores de 80 anos, comezando o día 2 de marzo coas persoas de máis de 90 anos. O 23 de marzo anuncia o Goberno navarro que retoma a vacinación con Astrazeneca a colectivos esenciais e amplíaa a persoas de ata 65 anos.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 13 de Xaneiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

O certificado de vacinación, tal e como publicitou Goberno de Navarra para toda a cidadanía, obtense desde o CARTAFOL PERSOAL DE SAÚDE. Na páxina oficial de Goberno de Navarra sobre o coronavirus toda a cidadanía Navarra ten ao seu dispor toda a información respecto diso, así como ligazóns para saber como obter o cartafol persoal. Pode obter esa información pulsando no seguinte ligazón.

Un dos requisitos para ter CARTAFOL PERSOAL DE SAÚDE é estar dado de alta na Base de Datos Sanitaria e ter o código CIPNA . Toda aquela persoa que fose vacinada ten ese código CIPNA xa asignado, xa que é requisito imprescindible. Por tanto, aquelas persoas que fosen vacinados poden solicitar o alta en CARTAFOL PERSOAL DE SAÚDE mediante os medios establecidos.

DOSE REFORZO

Ás persoas maiores de 70 anos vacinaráselles nas instalacións do Servizo Navarro de Saúde-Osasunbidea.

Recibirán un SMS convidándolle a reservar cita para a dose de reforzo da vacina contra a COVID nos nosos centros sanitarios e se, deséxano, recibir a vacina contra a gripe.

A información está publicada na seguinte ligazón: https://coronavirus.navarra.es/é/

 

PAÍS VASCO (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 26 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

O 23 de marzo Osakidetza informa de que retoman o 24 de marzo a vacinación con ASTRAZENECA

Así mesmo, explícase o proceso de cita para todos os grupos de idade, incluíndo o de ata 65 anos, pulsando na seguinte ligazón.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

O Goberno Vasco está a desenvolver o certificado COVID dixital da UE (anteriormente denominado «certificado verde dixital»), para que estea operativo o 1 de xullo. Trátase de tres certificados: de vacinación, de superación da enfermidade e de proba diagnóstica negativa .

Está a prepararse un sistema de identificación e acceso telemático con ferramentas de FIRMA ELECTRÓNICA (Exemplos: DNI electrónico, Izenpe, BAKQ…).

Obteña toda a información do certificado verde dixital pulsando no seguinte ligazón.

 

CEUTA (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 19 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

Se non foi citado e ten 80 ou máis anos, entre na ligazón e póngase en contacto polos medios que indica o Goberno de Ceuta. Actualmente se vacúa a persoas de entre 70 e 79 anos.

O teléfono de contacto é o 900720692, para mutualistas que sufriron algunha incidencia para a súa localización.

DOSE DE REFORZO

A Consellería de Sanidade, Consumo e Gobernación  comezou a inoculación de dose de recordo aos maiores de 70 anos o pasado día 25 de Novembro ,e entre eles aos mutualistas pertencentes ás distintas mutualidades .

Se algún mutualista non fose citado rogo mándenos un e-mail a covid19@ceuta.es ,

Canto á vacinación da gripe, efectuarase  de maneira independente ás doses de recordos de Covid-19, polo que  os mutualistas deberán dirixirse a estes centros como en anos anteriores .

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Xa pode obter os certificados COVID Dixital da UE a través de a Sede Electrónica da Cidade facendo uso do certificado electrónico.

Acceda á Sede Electrónica pulsando na seguinte enlace.

Unha vez identificado na Sede acceda a "Os meus Certificados" onde aparecerán as opcións de descarga de os certificados COVID Dixital.

O Certificado COVID Dixital da UE facilitará a libre circulación segura dos cidadáns na UE durante a pandemia de Covid-19.

Un Certificado COVID Dixital da UE é unha acreditación dixital de que unha persoa:

 • foi vacinada contra a Covid-19
 • realizouse unha proba cuxo resultado foi negativo (actualmente non dispoñible)
 • recuperouse da Covid-19

O Certificado COVID Dixital de Vacinación estará dispoñible 7 días despois da data de vacinación, mentres que o Certificado COVID Dixital de Recuperación estarao transcorridos 11 días desde a última PCR positiva.

Características clave do certificado: Formato dixital ou en papel, con código QR, gratuíto, na lingua nacional e en inglés, seguro e fiable, e válido en todos os países da UE. Para máis información pulse no seguinte ligazón.

Para aqueles mutualistas que non dispoñan de certificado electrónico, deberán solicitar cita previa a través dos rexistros da cidade ou acudir á oficina de Servizos Turísticos no Porto.

Para máis información pulse no seguinte ligazón.

 

MELILLA (Pulse na seguinte ligazón)

Con data de16 de abril, fíxose o chamamento a vacinación das persoas entre 69-60 anos de idade. Con data 28 de abril, o goberno de Melilla dispuxo un teléfono ao que deben chamar todas as persoas de 60 e máis anos que aínda non foron vacinadas, o 952699261.

O goberno de Melilla comunícanos que este último chamamento vai ser difundido por medios de prensa, radio, webs… Desde a Mutualidade, no mesmo día, contactouse coas persoas que tiñamos constancia de que non puideran acudir á súa cita vacinación para que estean informadas.

Para a vacinación en Melilla é obrigatorio que todo cidadán firme un formulario de aceptación da vacina. Seralles entregado no lugar da vacinación ou poden levalo enchido descargando o impreso na seguinte ligazón.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Desde o venres 11 de Xuño está dispoñible a súa obtención pulsando no seguinte enlace  (picando na icona de sede eletrónica). Pode acceder a través de CL@VE ou mediante Certificado electrónico.

Tamén está dispoñible presencialmente na OIAC (Oficina de información e atención ao cidadán).