Programa de vacunació: informació de les Comunitats Autònomes

Consulte la informació específica en les pàgines web oficials de cada Comunitat o Ciutat Autònoma (veure més a baix).

Directori que proporciona el Ministeri de Sanitat: Servicis de salut de les CC.AA.

 

ANDALUSIA (Polse en el següent enllaç)

S'han afegit les dades dels nostres mutualistes, tant d'opció pública com a concert privat, al seu Sistema d'Informació i ens indiquen que els mutualistes poden:

 1.  Consultar o actualitzar les seues dades de contacte a través de la WEB ClicSalud+, mitjançant Certificat digital, DNI o Cl@ve.
 2.  En cas de no tindre estos sistemes d'identificació poden sol·licitar la consulta o el canvi de dades en els Centres de Salut.
 3.  La sol·licitud de canvi de dades també podrà ser efectuada per mitjà de sol·licitud presentada en registre.

És important que els mutualistes confirmen la seua informació de contacte perquè puguen ser cridats correctament a la campanya de vacunació.

A continuació us deixem més informació polsant en el següent enllaç .

L'única condició és que estiguen registrades en la Base de dades de persones usuàries en el Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, en cas de no estar registrat contacte amb el Servici d'Atenció al Mutualista de la Mutualitat General Judicial o a la seua Delegació Provincial.

S'oferirà cita per a Vacunació Covid-19 a totes les persones que a cada moment tinguen habilitada la sol·licitud de cita:

 • Accedint a la pàgina d'Accedir ClicSalud+
 • Via telefònica al servici de Salut Respon: 955 54 50 60

Per a més informació polse en este enllaç.

La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat d'Andalusia i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagen pogut produir en els nostres mutualistes.

DOSI REFORCE

La vacuna de Covid-19 seguirà, com fins ara administrant-se pel SAS.

En la pàgina Vacunació Covid-19, apartat Administració de tercera dosi s'indica:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19

S'administrarà dosi de record a tota la població de 70 anys o més (nascudes en 1951 o abans), independentment del tipus d'assegurament que tinguen, sempre que hagen passat almenys 6 mesos d'haver completat la pauta de vacunació prèvia.

A les persones adscrites al sistema sanitari públic que acudisquen a vacunar-se enfront de la grip se'ls pot administrar, en eixe mateix acte, la tercera dosi de la vacuna del Covid-19 i/o la vacuna del pneumococ, en el cas que estigueren indicades. 

Les persones amb assegurament privat (mutualistes i altres privats) poden acudir a vacunar-se d'esta tercera dosi de Covid-19 en els punts de vacunació Covid-19 sense cita.

En la pàgina Vacunació Covid-19. Citació es va actualitzant la informació a mesura que s'habiliten mitjans per a la sol·licitud de cita i s'incorporen criteris de priorització i excepcions.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19-citacion

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a consultar tota la informació disponible sobre com obtindre el certificat de vacunació polse en el següent enllace.

Per a obtindre el NUHSA (nombre únic d'història de Salut d'Andalusia), en cas de ser mutualista de concert sanitari privat i no tindre certificat digital o cl@ve, la informació es pot consultar polsant el següent enllace.

 

ARAGÓ (Polse en el següent enllaç)

Els mutualistes de 80 i més anys seran citats directament per salut pública i han d'esperar la seua cita. Al contrari, la resta dels mutualistes de concertada, és a dir, tots els nascuts en 1942 i anys posteriors, han d'obtindre cita, i per a açò necessiten l'anomenat codi CIA-AR, que és el seu codi d'identificació en Salut Pública.

La Mutualitat en coordinació amb el Servici de Salut d'Aragó ha realitzat una sèrie d'actuacions per a procedir a incloure este codi en el seu Sistema d'informació i que puga ser consultat.

Per a açò hem publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat CIA per la Comunitat d'Aragó).

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat polsant en el següent enllaç .

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

DOSI REFORCE

Des de SALUT s'assumirà la vacunació de pacients majors de 70 anys en les quals estiga indicada la dosi addicional de COVID. L'accés al mateix serà a través d'autocita i oportunament informarem com s'accedirà a esta cita.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a poder obtindre el seu certificat de vacunació polse en el següent enllace.

A través de la seua carpeta de salut. Pot accedir mitjançant

 • CIA-AR (codi d'identificació en Salut Pública d'Aragó) i PIN, Certificat
 • Certificat, DNIe, o Cl@ve
 • PIN salut

Per a més informació sobre el Certificat Covid, polse en el següent enllace.

 

PRINCIPAT D'ASTÚRIES (Polse en el següent enllaç)

Amb data 23 de març el Govern d'Astúries anuncia que el SESPA iniciarà a l'abril la citació automàtica per via telefònica per a immunitzar a les persones de menys de 80 anys,

Per part de MUGEJU, s'han enviat les dades d'identitat i contacte quan els ha sol·licitat el SESPA, de tal forma, el 23 de Març es van remetre les dades de mutualistes de concertada entre 70 i 79 anys, i el 5 d'abril les dades de mutualistes de concertada amb 65-56 anys d'edat.

S'ha publicat una crida a la població de 60 a 69 anys no vacunada contra la COVID19 que no hagen sigut cridats per diferents raons.

En cas d'estar en aquesta situació polse en el següent enllaç.

El 21 d'Abril es va remetre el total del col·lectiu de mutualistes i es va a realitzar en pròxims dies una actualització de dades de contacte.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El Servici de Salut d'Astúries emet certificats de vacunació i certificats de recuperació de la malaltia.

A partir de l'1 de Julio, també s'oferirà Sol·licitud de PCR i informe de resultat de laboratori.

Polsant en el següent enllace està disponible la informació i els enllaços a les dos vies que tenen obertes ara mateix per al ciutadà:

 • Amb certificat electrònic a través dels servicis del Ministeri.
 • Amb sol·licitud de cita prèvia en els SAC

S'està treballant en una tercera via de sol·licitud de certificat i enviament per SMS/descarrega amb enllaç segur. S'informarà quan es trobe disponible.

 

ILLES BALEARS (Polse en el següent enllaç)

En este enllaç a la xarxa social Twitter pot veure l'últim contingut d'actualitat publicat pel Govern de Balears, amb un esquema del pla de vacunació.

El Servici de Salut de Balears ens informa de la posada en marxa del sistema de cita prèvia per a la vacunació Covid19 BITCITA, accedisquen a ell polsant en el següent enllaç.

Actualment, el servici es troba actiu per a persones amb domicili a Balears i nascudes entre els anys 1952 i 1966.

Si té algun problema per a gestionar la seua cita pot fer-ho també via telefònica en el:

 • 971 21 19 99
 • 971 21 19 91

Servici ininterromput de dilluns a diumenge des de les 7 hores a les 21 hores.

La Mutualitat General Judicial ha inclòs el nombre CIPAut (també denominat CIP/CIPA/SIP) consignat als mutualistes amb domicili en Balears en el seu Sistema d'Informació.

Pot consultar aquest nombre polsant en el següent enllace.

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a informació sobre què és i com s'obté el Certificat Covid Digital UE polse en el següent enllaç.

 

CANÀRIES (Polse en el següent enllaç)

Des de la Mutualitat General Judicial s'han realitzat diversos enviaments a esta Comunitat Autònoma des del 10 de Març. En dies anteriors s'han remès els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per a actualitzar les dades de contacte.

El 29 d'Abril se'ns informa que es va a procedir a fer una crida a tota la població, major de 72 anys d'edat, incloent a tots els afiliats d'esta Mutualitat General Judicial.

Si es troba en esta situació i no contacten amb Vosté en els pròxims dies poden cridar i sol·licitar cita en els telèfons:

 • 012
 • 922 470 012
 • 928 301 012

Per a més informació polse en el següent enllaç.

DOSI REFORCE

La vacuna de Covid-19 s'administrarà en els centres habilitats a este efecte per la Conselleria de Sanitat corresponent, cridant al 012. 

En el vostre cas, la vacuna amb de grip i Covid-19 no serà en el mateix acte vacunal, informar-vos que la vacuna de la grip es podrà posar abans o després de la vacuna de Covid-19 sense necessitat d'esperar cap interval dies entre les dos bovines. 

S'adjunten els criteris per a la administració de "dosi addicional o dosi de reforç" de bovina Covid-19: 

- Pacients d'alt risc inmunoderimidos i que prenguen tractaments inmunosupresores (ja es va adjuntar llistat en correu anterior. Adjunt document actualitzat del ministeri pàgina 20)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/vacunaciones/covid19/docs/covid-19_actualizacion9_estrategiavacunacion.pdf

- Població de 70 anys o més anys que haja rebut el seu primovacunación enfront de la covid-19.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Ara mateix en les aplicacions d'expedició del certificat (MiHistoria  - Accedisca polsant el següent enllaç) s'exigix tindre Certificat Digital o Cl@ve per a poder obtindre-ho, i en breu es publicarà una nova App amb la qual es podrà obtindre introduint el DNI i el número de telèfon Mòbil (El Telèfon no podrà utilitzar-se para més d'una persona).

poden obtindre tota la informació sobre el Certificat de Vacunació i les seues formes d'obtindre-ho polsant en el següent enllaç.

 

CANTÀBRIA (Polse en el següent enllaç)

Les incidències en les citacions poden comunicar-se en el formulari que apareix polsant en el següent enllaç, en el qual poden veure's igualment els diferents grups de vacunació.

En pròxims dies es va a remetre els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per a actualitzar les dades de contacte.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Es pot obtindre de dos formar:

 • A través de les teues dades personals, per al que necessitaràs introduir el teu DNI, la teua data de naixement i el número de telèfon que tens registrat en el Servici Càntabre de Salut, al com se t'enviarà un PIN per sms per a validar la teua identificació i accedir a la sol·licitud. Si no tens vinculat cap telèfon al SCS, hauràs de comunicar-te amb el teu centre de salut per a registrar-ho i obtindre l'autorització. Pot accedir a este servici polsant el següent enllaç.
 • Si ho preferixes, també pots accedir a través del sistema Cl@ve permanent.
  *No disponible de moment.

Per a més informació polse en el següent enllace.

 

CASTELLA-LA MANXA (Polse en el següent enllaç)

Si vosté, és resident a Castella-la Manxa, i es troba entre els grups de vacunació actual i no pot accedir a l'aplicatiu d'autocita (açò afecta a tots els mutualistes de concert privat principalment), li indiquem que per a sol·licitar cita per a vacunació enfront del COVID19, es dirigisca al centre de salut més pròxim i sol·licite citació presentant el seu DNI.

En cas de persistir el problema podran dirigir les seues sol·licituds als següents correus electrònics o contactar telefònicament:

MANZANARES 926646015 recaptacion.manzanares@sescam.jccm.es
GAP TO 925259933 recaptacion.toledo@sescam.jccm.es
TOMELLOSO 926509112 recaptaciontomelloso@sescam.jccm.es
ALMANSA 967339723 recaptacion.almansa@sescam.jccm.es
VALDEPEÑAS 638229255 recaptación.valdepenas@sescam.jccm.es
CONCA 969179953 recaptacion.cuenca@sescam.jccm.es
ALCAZAR 926580888 recaptacion.alcazar@sescam.jccm.es
PUERTOLLANO 926329005 recaptacion.puertollano@sescam.jccm.es
ALBACETE 638225235 recaptacion.albacete@sescam.jccm.es
HELLÍN 967309599 recaptacionhellin@sescam.jccm.es
VILLARROBLEDO 967133080 recaptacionvillarrobledo@sescam.jccm.es
GUADALAJARA 638225596 recaptacionguadalajara@sescam.jccm.es
TALAVERA 925728215 recaptacion.talavera@sescam.jccm.es
CIUDAD REAL 926278015 recaptacion.ciudadreal@sescam.jccm.es

 Para més informació ens proporcionen el següent telèfon de contacte:

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Els mutualistes vacunats a Castella-la Manxa poden obtindre els seus certificats de vacunació mitjançant dos vies:

 • Seu Electrònica SESCAM polsant en el següent enllaç
 • Seu Electrònica JCCM polsant en el següent enllace.
 • En format paper presentant-ho en registres únics utilitzant el següent model que pot descarregar polsant el següent enllace.

 

CASTELLA I LLEÓ (Polse en el següent enllaç)

Els mutualistes seran citats en tot cas pels servicis públics de salut (SACYL).

Salut de Castella i Lleó ha habilitat un número de telèfon general per a resolució de dubtes sobre vacunació Covid i informa que els mutualistes podran descarregar-se el seu certificat de vacunació.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

DOSI REFORCE

En majors de 70 anys, afectats per la vacunació de la tercera dosi de Covid-19 i vacuna de la grip, es durà a terme conjuntament, si és el desig de l'usuari. 

Salamanca: dosi de reforç (Novembre 2022)

S'adjunten els següents fitxers per a més informació:

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Es troba activa la nova versió de l'aplicació per a mòbil SACYL-CONNECTA, que podran utilitzar els mutualistes de sanitat privada per a descarregar-se tant les proves Covid que s'hagen realitzat en els Centres de Sacyl, com el justificant de vacunació.

Quan estiga el certificat digital UE-Covid, serà el lloc des d'on puga descarregar-se. Accedisca polsant en el següent enllaç.

Per a activar l'aplicació és necessari disposar del codi d'identificació personal (CIPA) de cada usuari.

La Mutualitat en coordinació amb el Servici de Salut de Castella i Lleó ha realitzat una sèrie d'actuacions per a procedir a incloure este codi en el seu Sistema d'informació i que puga ser consultat.

Per a açò hem publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada (i en el cas de Castella i Lleó no pertanguen a concert a rural) puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic.

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat polsant en el següent enllaç:

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic

També pot accedir-se a través d'internet en la Carpeta del Pacient del Portal de Salut de Castella i Lleó, pot accedir polsant en el següent enllace, si bé per a esta opció és necessari disposar d'un certificat digital o codi Cl@ve.

 

CATALUNYA (Polse en el següent enllace)

El Servici de Salut de Catalunya implanta el sistema de cita prèvia per a la vacunació del COVID19 mitjançant DNI o si posseïxen nombre de CIP (Codi Identificació Personal), si estan dins de la franja d'edat de vacunació. Accedisca al sistema de cita prèvia de Catalunya polsant en el següent enllaç .

Per a més informació polse en el següent enllaç .

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes de Catalunya són remesos regularment cada mes.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

A Catalunya totes les persones empadronades, independentment de l'opció d'assistència sanitària triada: INSS o privada, estan registrats en la nostra base de dades poblacional amb la qual cosa ja disposen de codi CIP, i alhora, se'ls envia una targeta sanitària individual (TSI).

Els mutualistes de Catalunya disposen d'esta targeta. Poden accedir al portal La Meva Salut per a poder descarregar-se els certificats de vacunació corresponents.

Per a obtindre informació sobre com accedir a la TSI polsen en el següent enllace.:

Per a accedir al portal de La Meva Salut polse en el següent enllace.

 

COMUNITAT VALENCIANA (Polse en el següent enllaç)

En coordinació amb la seua Mutualitat, el Nº SIP està sent enviat per la Generalitat Valenciana (GVA) a tots els mutualistes d'entitat concertada, per SMS.

Respecte a l'ús del SIP a la Comunitat Valenciana, ha de saber que:

 • No canvia res quan la seua assistència sanitària, pública o privada.

 • Serà necessari per a qualsevol prestació associada a la Pandèmia COVID19 en la xarxa Sanitària pública.  

 • No altera la planificació de la vacuna ni significa que la seua vacunació siga imminent.

 • Si ja tenia un nº SIP assignat, seguix sent vàlid.

De forma paral·lela, la Mutualitat General Judicial ha inclòs este codi en el seu Sistema d'Informació i  ha publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat concertada privada puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat SIP per la Comunitat Valenciana).

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat polsant en el següent enllace.

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

DOSI REFORCE

En el moment actual solament s'està oferint a les persones de 70 i més anys, encara que està previst a curt termini que s'amplien els grups.

La vacunació s'està realitzant en els centres de salut.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a obtindre informació sobre com obtindre els justificant vacunales i el certificat de vacunació, polse en el següent enllace. 

Des d'esta pàgina s'accedix a:

 • Justificant vacunal
 • Certificat Covid UE

En tots dos casos se sol·licita la mateixa informació i validacions, tal com es pot veure en les pàgines:

 • Nº SIP.
 • Data de naixement.
 • Data d'emissió de la Targeta SIP de plàstic. (Si és un mutualista d'opció privada es deixa en blanc).
 • Amb eixa informació es demana validació i s'emet un SMS al mòbil de l'usuari (es mostra les últimes xifres de dita mòbil).
  A destacar que el certificat Covid solament mostra vacunació completa fins a passats els 14 dies de la segona dosi o fins hui que es considera immunitzada la persona vacunada.

 

EXTREMADURA (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 10 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

L'obtenció del certificat de vacunació COVID en este moment és possible a través del Centre de Salut Online en la WEB salut Extremadura del SES. Per a accedir polse en el següent enllace.

Tant en esta pàgina com en la qual ha habilitat el Ministeri l'accés és amb Certificat Electrònic, DNI electrònic o amb Cl@ve.

La possibilitat de sol·licitar el Certificat Covid Digital de forma presencial, per a aquelles persones que no puguen accedir via telemàtica, estarà disponible pròximament, abans de l'1 de juliol.

 

GALÍCIA (Polse en el següent enllaç)

Veja ací una nota de premsa oficial con novetats sobre campanya de vacunació a majors de 80 anys. Així mateix, entre en este enllaç per a veure nota de premsa sobre represa de vacunació amb AstraZeneca i extensió a persones de fins a 65 anys. S'ha anunciat el 5 d'abril que a partir del 6 d'abril s'aborda el grup de persones nascudes entre 1942 i 1946.

Les dades dels mutualistes van ser remesos per primera vegada el 12 de febrer, amb diverses actualitzacions posteriors. L'avanç de la vacunació de persones majors és desigual segons zones, esperen la seua cita, per favor.

El Servici de Salut ha habilitat uns telèfons a través dels quals es poden plantejar incidències per a corregir errors en les dades personals o completar els que pogueren faltar.

Els nombres són

 • 881 54 29 10
 • 881 54 29 11

AVÍS PER A PERSONES DE 80 O MÉS ANYS

La Xunta de Galícia ha anunciat el 7 d'abril que hi ha un telèfon al que han de cridar les persones de 80 o més anys que encara no han sigut citades. Criden i gestionen la seua cita:

 • 881 00 20 21

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a accedir a el certificat de vacunació a Galícia es pot optar per tres vies diferents. Estes són:

No obstant açò convé tindre en compte que estes tres vies tenen alguna cosa en comú. Totes requerixen de la denominada Chave365 que és un mecanisme digital d'identificació segur. Si no tens la Chave365 pots obtindre-la en qualsevol edifici administratiu de la Xunta de Galícia o en el teu centre de salut. Este mecanisme permet a tota la població adulta identificar-se o firmar documentació electrònicament a Galícia.

Per a sol·licitar el certificat de vacunació en la pàgina web É – Saúde hem d'introduir en el nostre navegador la direcció: esaude.sergas.es, polsar en el botó d'accedir - història clínica - la meua història clínica SERGAS - El meu certificat Covid. Des de l'App Sergas móbil després d'identificar-nos solament hem d'accedir al certificat Covid directament. Finalment en la APP Covid Pass haurem d'accedir al nostre perfil i després al certificat de vacunació.

 

LA RIOJA (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 15 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma que ha consistit en la seua majoria en actualització de dades de contacte.

Per a veure l'actualitat oficial sobre vacunació de majors de 80 anys polse en el següent enllaç.

DOSI REFORCE

Per a l'administració de la tercera dosi de vacuna enfront de Covid-19 a les persones majors de 70 anys, es dirà a tots els mutualistes de La Rioja que complisquen este requisit, i se'ls citarà en un punt de vacunació. Durant esta setmana, ja s'ha començat a cridar a aquelles persones majors de 70 anys, que ja han passat 6 mesos des que es van administrar la segona dosi. A mesura que vagen passant estos sis mesos s'anirà cridant a tots.  

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a la sol·licitud i informació per via digital del certificat de vacunació polse en el següent enllace.

La pàgina està encara en fase de correcció d'errors i no té totes les funcionalitats implementades però el desenvolupat permet tres opcions de sol·licitud:

 • Mitjançant CIP
 • Omplint una sèrie de dades personals
 • Mitjançant DNI electrònic o certificat electrònic.

 

MADRID (Polse en el següent enllaç)

El 17 de febrer s'anuncia el començament de vacunació de persones de 80 anys i poden veure la informació polsant en el següent enllaç.

Recordem que s'ha habilitat un telèfon d'informació sobre vacunació, a la disposició de tot el col·lectiu mutualista de la Comunitat de Madrid: 900 102 112.

El Servici Madrileny de Salut, dins del seu Pla estratègic de vacunació, ha incorporat un sistema d'autocita de  16anys i més, sense límit superior d'edat (nascuts en 2005 i anteriors) i solament per a primera dosi.

Per a obtindre la cita els mutualistes o beneficiaris poden accedir a l'enllaç que s'acompanya amb el DNI i data de naixement, i acceptant les condicions de privacitat.

Pot accedir al servici d'autocita polsant en el següent enllaç

Després de punxar en este enllaç, buscar la utilitat de:

autocita.png

A més, s'han incorporat per a autocita dos dels set punts centralitzats de vacunació en Atenció Primària:

 • Punt Centralitzat d'Atenció Primària NORD:
  • C/ Almendralejos, 11. 28140 - Font el Saz de Jarama.
 • Punt Centralitzat d'Atenció Primària EST:
  • C/ Arturo Soria, 12. 28806 - Alcalá d'Henares (La Garena)

Per a consultar la resta de punts polse en el següent enllace.

La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat de Madrid i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagen pogut produir en els nostres mutualistes.

DOSI REFORCE

Per als mutualistes de 70 anys i més anys:

 • Es realitzarà la vacunació conjunta de grip i Covid-19 (dosi de reforç) en el centre de vacunacions de la Comunitat de Madrid i en els CMS de l'ajuntament de Madrid, en estos centres la vacunació es realitzarà prèvia autocita.
 • Aquells que decidisquen vacunar-se en un centre privat de la grip, poden acudir posteriorment a l'Hospital Zendal a vacunar-se de la tercera dosi enfront de Covid-19.
 • Per a aquells mutualistes en les quals no hagen transcorregut 6 mesos o més des de l'administració de l'última dosi enfront de Covid-19 (vacunació completa, 2 dosi), podran acudir a el hospital Isabel Zendal a vacunar-se, quan s'hagen complit els 6 mesos. 

CERTIFICATS DE VACUNACIÓ

Es poden obtindre mitjançant:

  • A través de TSV (Targeta Sanitària Virtual): solament per a assegurats públics amb CIPA i amb esta app instal·lada.

  • A través del nou portal web per a gestió de Certificat COVID Digital (CCD). Per a accedir polse en el següent enllace (actiu a partir de les 8h del dia 1 de juliol). Requisit: certificat digital, DNI electrònic, o  PIN permanent.
  • A través de certificat digital/DNIe: Estarà actiu un “Portal ciutadà” per a realitzar la generació del certificat digital online (es tinga o no CIPA). Per a accedir al portal del ciutadà polse el següent enllace.

Presencialment: en determinades oficines de registres i centres de vacunació internacional

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà. Conselleria de Presidència, Justícia i Interior. C/ Gran Via , 3. 28013 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina Auxiliar en Matèria de Registre de la Direcció general de Recursos Humans i Relacions Laborals (Servici Madrileny de Salut). C/ Sagasta, 6. 28004 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina d'Assistència en Matèria de Registre del Servici Madrileny de Salut. Pl. Carlos Trías Bertrán, 7. 28020 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina de Registre i Assistència al Ciutadà de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. C/ Via Lusitana, 21. 28025 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la Conselleria d'Administració Local i Digitalització. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina de Registre i Assistència al Ciutadà de la Conselleria de Família, Joventut i Política Social. C/ O´Donnell, 50. 28009 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Certificat de proves negatives: en Centres Sanitaris Privats i laboratoris autoritzats per la Conselleria de Sanitat, on la persona s'ha realitzat estes proves

Per a més informació polse en el següent enllace.

 

MÚRCIA (Polse en el següent enllaç)

Segons nota de premsa oficial de 12 de febrer, el 16 de febrer comença la vacunació de persones majors de 80 anys a Cartagena.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació l'11 de Desembre de 2020. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

La informació més completa de la Regió de Múrcia sobre el procés pot seguir-la polsant en el següent enllaç.

TELÈFONS DE CITA IMMEDIATA PER A MUTUALISTES I INFORMACIÓ D'INTERÉS.

 •  672747083. En horari 8.00-14.00h i 14.30-20.30h per a mutualistes nascuts entre 1962 i 1971 i també a mutualistes de 70 o més, única i exclusivament en eixa franja d'edats, que no hagen sigut cridats per a vacunació, Si el mòbil està apagat en els 30 minuts de migdia, han de tornar a cridar. Està actiu en cap de setmana. Citen immediatament. quan es vacuna en el seu municipi al seu tram d'edat.
 • També els telèfons:  968 36 21 99 o al 968 36 84 94.
  Citen immediatament a mutualistes nascuts entre 1962 i 1981,  quan es vacuna en el seu municipi al seu tram d'edat

L'horari d'atenció d'aquest telèfon a la ciutadania,  és de dilluns a divendres, de   08:00 a 14:00h i de 14:30 a 20:30h.

La ciutadania nascuda entre 1962 a 1971, pot dirigir-se als tres telèfons disponibles.

Els usuaris nascuts entre l'any 1952 a 1961, no estan actualment sent anomenats a vacunació de primera dosi.

Dissabte que ve dia 31 de juliol de 2021 s'obrirà la Cita Web per a la vacunació en la Regió de Múrcia del següent grup d'edat (des dels 12 anys complits fins als 19). El diumenge dia 1 d'agost serà el primer dia on es podran vacunar en Nova Condomina els que hagen agafat cita del municipi de Múrcia, als quals seguiran durant la setmana del 2 d'agost els municipis de Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Lorca, Los Alcázares, Mula, San Pedro del Pinatar, Alhama, Totana, Caravaca, Iecla, Aguilas, Jumella i Cieza.

La resta de municipis es podran vacunar al llarg de les següents setmanes en funció de la disponibilitat de dosi.

Els mutualistes tindran possibilitat de citar-se en estos municipis a través del seu telèfon de cites habitual (3 línies) : 968 368 494, per a les cites del diumenge en Nova Condomina es reservaran per a ells un 5% de les cites per a captar-los telefònicament com es fa habitualment.

Tinga en compte, si escolta una locució que indica que el “ telèfon no existix”,  que ha d'insistir, ja que ens diu Salut Pública que este missatge s'emet quan la línia està saturada, encara que el telèfon estiga plenament operatiu. Faça per tant cas omís d'eixe missatge.

També s'ha habilitat una direcció de correu electrònic a les quals els mutualistes poden remetre's: mutualistas.covid@carm.es en el missatge identifique's amb nom i cognoms, DNI, mòbil, data de naixement i direcció actualitzada.

Tot va subjecte a la recepció de dosi i prompte s'obriran les agendes per a açò.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Existixen diverses maneres de sol·licitar el Certificat:

 • Si es disposa de DNI o certificat electrònic, polsant en el següent enllace.
 • Sol·licitant-ho per correu certificat a la Conselleria de Salut, que ho remetrà a l'usuari per la mateixa via:

Servici de Prevenció i  Promoció de la Salut de la Conselleria de Salut. Domicili: Ronda de Levante, 11. 30008. Múrcia.

Ha d'enviar per a la seua sol·licitud:  Nom i cognoms complets, DNI, data de naixement i domicili al que desitja que li siga enviat (serà també per correu certificat)el document.

 

NAVARRA (Polse en el següent enllaç)

El 25 de febrer Navarra anuncia que a partir de l'1 de març comença la campanya de vacunació en majors de 80 anys, començant el dia 2 de març amb les persones de més de 90 anys. El 23 de març anuncia el Govern navarrés que reprèn la vacunació amb Astrazeneca a col·lectius essencials i l'amplia a persones de fins a 65 anys.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 13 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El certificat de vacunació, tal com ha publicitat Govern de Navarra para tota la ciutadania, s'obté des de la CARPETA PERSONAL DE SALUT. En la pàgina oficial de Govern de Navarra sobre el coronavirus tota la ciutadania Navarra té a la seua disposició tota la informació sobre este tema, així com enllaços per a saber com obtindre la carpeta personal. Pot obtindre eixa informació polsant en el següent enllaç.

Un dels requisits per a tindre CARPETA PERSONAL DE SALUT és estar donat de alta en la Base de dades Sanitària i tindre el codi CIPNA . Tota aquella persona que haja sigut vacunada té eixe codi CIPNA ja assignat, ja que és requisit imprescindible. Per tant, aquelles persones que hagen sigut vacunats poden sol·licitar l'alta en CARPETA PERSONAL DE SALUT mitjançant els mitjans establits.

DOSI REFORCE

A les persones majors de 70 anys se'ls vacunarà en les instal·lacions del Servici Navarro de Salut-Osasunbidea.

Rebran un SMS convidant-li a reservar cita per a la dosi de reforç de la vacuna contra la COVID en els nostres centres sanitaris i si, ho desitgen, rebre la vacuna contra la grip.

La informació està publicada en el següent enllaç: https://coronavirus.navarra.es/es/

 

PAÍS BASC (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 26 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

El 23 de març Osakidetza informa que reprenen el 24 de març la vacunació amb ASTRAZENECA

Així mateix, s'explica el procés de cita per a tots els grups d'edat, incloent el de fins a 65 anys, polsant en el següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El Govern Basc està desenvolupant el certificat COVID digital de la UE (anteriorment denominat «certificat verd digital»), perquè estiga operatiu l'1 de juliol. Es tracta de tres certificats: de vacunació, de superació de la malaltia i de prova diagnòstica negativa .

S'està preparant un sistema d'identificació i accés telemàtic amb ferramentes de FIRMA ELECTRÒNICA (Exemples: DNI electrònic, Izenpe, BAKQ…).

Obtinga tota la informació del certificat verd digital polsant en el següent enllaç.

 

CEUTA (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 19 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

Si no ha sigut citat i té 80 o més anys, entre en l'enllaç i pose's en contacte pels mitjans que indica el Govern de Ceuta. Actualment es vacuna a persones d'entre 70 i 79 anys.

El telèfon de contacte és el 900720692, per a mutualistes que han patit alguna incidència per a la seua localització.

DOSI DE REFORÇ

La Conselleria de Sanitat, Consum i Governació  va començar la inoculació de dosi de record als majors de 70 anys el passat dia 25 de Novembre ,i entre ells als mutualistes pertanyents a les diferents mutualitats .

Si algun mutualista no haguera sigut citat prec ens mane un email a covid19@ceuta.es,

Quant a la vacunació de la grip, s'efectuarà  de manera independent a les dosis de records de Covid-19, per la qual cosa  els mutualistes hauran de dirigir-se a estos centres com en anys anteriors .

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Ja pot obtindre els certificats COVID Digital de la UE a través de la Seu Electrònica de la Ciutat fent ús del certificat electrònic.

Accedisca a la Seu Electrònica polsant en el següent enllace.

Una vegada identificat en la Seu accedisca a "Els meus Certificats" on apareixeran les opcions de descàrrega dels certificats COVID Digital.

El Certificat COVID Digital de la UE facilitarà la lliure circulació segura dels ciutadans en la UE durant la pandèmia de Covid-19.

Un Certificat COVID Digital de la UE és una acreditació digital que una persona:

 • ha sigut vacunada contra la Covid-19
 • s'ha realitzat una prova el resultat de la qual ha sigut negatiu (actualment no disponible)
 • s'ha recuperat de la Covid-19

El Certificat COVID Digital de Vacunació estarà disponible 7 dies després de la data de vacunació, mentre que el Certificat COVID Digital de Recuperació ho estarà transcorreguts 11 dies des de l'última PCR positiva.

Característiques clau del certificat: Format digital o en paper, amb codi QR, gratuït, en la llengua nacional i en anglés, segur i fiable, i vàlid en tots els països de la UE. Per a més informació polse en el següent enllaç.

Per a aquells mutualistes que no disposen de certificat electrònic, hauran de sol·licitar cita prèvia a través dels registres de la ciutat o acudir a l'oficina de Servicis Turístics en el Port.

Per a més informació polse en el següent enllaç.

 

MELILLA (Polse en el següent enllaç)

Amb data de16 d'abril, es va fer la crida a vacunació de les persones entre 69-60 anys d'edat. Amb data 28 d'abril, el govern de Melilla ha disposat un telèfon al que han de cridar totes les persones de 60 i més anys que encara no han sigut vacunades, el 952699261.

El govern de Melilla ens comunica que esta última crida va a ser difós per mitjans de premsa, ràdio, webs… Des de la Mutualitat, en el mateix dia, s'ha contactat amb les persones que teníem constància que no havien pogut acudir a la seua cita vacunació perquè estiguen informades.

Per a la vacunació a Melilla és obligatori que tot ciutadà ferm un formulari d'acceptació de la vacuna. Els serà entregat en el lloc de la vacunació o poden portar-ho omplert descarregant l'imprés en el següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Des del divendres 11 de Juny està disponible la seua obtenció polsant en el següent enllace  (punxant en la icona de seu eletrónica). Pot accedir a través de CL@VE o mitjançant Certificat electrònic.

També està disponible presencialment en l'OIAC (Oficina d'informació i atenció al ciutadà).