Programa de vacunació: informació de les Comunitats Autònomes

Consulti la informació específica a les pàgines web oficials de cada Comunitat o Ciutat Autònoma (veure més a baix).

Directori que proporciona el Ministeri de Sanitat: Serveis de salut de les CC.AA.

 

ANDALUSIA (Premi al següent enllaç)

S'han afegit les dades dels nostres mutualistes, tant d'opció pública com a concert privat, al seu Sistema d'Informació i ens indiquen que els mutualistes poden:

 1.  Consultar o actualitzar les seves dades de contacte a través de la WEB ClicSalud+, mitjançant Certificat digital, DNI o Cl@ve.
 2.  En cas de no tenir aquests sistemes d'identificació poden sol·licitar la consulta o el canvi de dades als Centres de Salut.
 3.  La sol·licitud de canvi de dades també podrà ser efectuada per mitjà de sol·licitud presentada en registre.

És important que els mutualistes confirmin la seva informació de contacte perquè puguin ser cridats correctament a la campanya de vacunació.

A continuació us deixem més informació prement al següent enllaç .

L'única condició és que estiguin registrades en la Base de dades de persones usuàries en el Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, en cas de no estar registrat contacti amb el Servei d'Atenció al Mutualista de la Mutualitat General Judicial o a la seva Delegació Provincial.

S'oferirà cita per a Vacunació Covid-19 a totes les persones que a cada moment tinguin habilitada la sol·licitud de cita:

 • Accedint a la pàgina d'Accedir ClicSalud+
 • Via telefònica al servei de Salut Respon: 955 54 50 60

Per a més informació premi en aquest enllaç.

La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat d'Andalusia i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagin pogut produir en els nostres mutualistes.

DOSI REFORÇO

La vacuna de Covid-19 seguirà, com fins ara administrant-se pel SAS.

A la pàgina Vacunació Covid-19, apartat Administració de tercera dosi s'indica:
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19

S'administrarà dosi de record a tota la població de 70 anys o més (nascudes en 1951 o abans), independentment del tipus d'assegurament que tinguin, sempre que hagin passat almenys 6 mesos d'haver completat la pauta de vacunació prèvia.

A les persones adscrites al sistema sanitari públic que acudeixin a vacunar-se enfront de la grip se'ls pot administrar, en aquest mateix acte, la tercera dosi de la vacuna del Covid-19 i/o la vacuna del pneumococ, en el cas que estiguessin indicades. 

Les persones amb assegurament privat (mutualistes i altres privats) poden acudir a vacunar-se d'aquesta tercera dosi de Covid-19 en els punts de vacunació Covid-19 sense cita.

A la pàgina Vacunació Covid-19. Citació es va actualitzant la informació a mesura que s'habiliten mitjans per a la sol·licitud de cita i s'incorporen criteris de priorització i excepcions.
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19-citacion

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per consultar tota la informació disponible sobre com obtenir el certificat de vacunació premi en el següent enllaci.

Per obtenir el NUHSA (nombre únic d'història de Salut d'Andalusia), en cas de ser mutualista de concert sanitari privat i no tenir certificat digital o cl@ve, la informació es pot consultar prement el següent enllaci.

 

ARAGÓ (Premi al següent enllaç)

Els mutualistes de 80 i més anys seran citats directament per salut pública i han d'esperar la seva cita. Al contrari, la resta dels mutualistes de concertada, és a dir, tots els nascuts en 1942 i anys posteriors, han d'obtenir cita, i per a això necessiten l'anomenat codi CIA-AR, que és el seu codi d'identificació en Salut Pública.

La Mutualitat en coordinació amb el Servei de Salut d'Aragó ha realitzat una sèrie d'actuacions per procedir a incloure aquest codi en el seu Sistema d'informació i que pugui ser consultat.

Per a això hem publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat CIA per la Comunitat d'Aragó).

Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat prement al següent enllaç .

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.

DOSI REFORÇO

Des de SALUT s'assumirà la vacunació de pacients majors de 70 anys en les quals estigui indicada la dosi addicional de COVID. L'accés al mateix serà a través d'autocita i oportunament informarem com s'accedirà a aquesta cita.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per poder obtenir el seu certificat de vacunació premi en el següent enllaci.

A través de la seva carpeta de salut. Pot accedir mitjançant

 • CIA-AR (codi d'identificació en Salut Pública d'Aragó) i PIN, Certificat
 • Certificat, DNIe, o Cl@ve
 • PIN salut

Per a més informació sobre el Certificat Covid, premi en el següent enllaci.

 

PRINCIPAT D'ASTÚRIES (Premi al següent enllaç)

Amb data 23 de març el Govern d'Astúries anuncia que el SESPA iniciarà a l'abril la citació automàtica per via telefònica per immunitzar a les persones de menys de 80 anys,

Per part de MUGEJU, s'han enviat les dades d'identitat i contacte quan els ha sol·licitat el SESPA, de tal forma, el 23 de Març es van remetre les dades de mutualistes de concertada entre 70 i 79 anys, i el 5 d'abril les dades de mutualistes de concertada amb 65-56 anys d'edat.

S'ha publicat una crida a la població de 60 a 69 anys no vacunada contra la COVID19 que no hagin estat cridats per diferents raons.

En cas d'estar en aquesta situació premi en el següent enllaç.

El 21 d'Abril es va remetre el total del col·lectiu de mutualistes i es va a realitzar en propers dies una actualització de dades de contacte.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El Servei de Salut d'Astúries emet certificats de vacunació i certificats de recuperació de la malaltia.

A partir de l'1 de Julio, també s'oferirà Sol·licitud de PCR i informe de resultat de laboratori.

Prement en el següent enllaci està disponible la informació i els enllaços a les dues vies que tenen obertes ara mateix per al ciutadà:

 • Amb certificat electrònic a través dels serveis del Ministeri.
 • Amb sol·licitud de cita prèvia en els SAC

S'està treballant en una tercera via de sol·licitud de certificat i enviament per SMS/descarrega amb enllaç segur/segur. S'informarà quan es trobi disponible.

 

ILLES BALEARS (Premi al següent enllaç)

En aquest enllaç a la xarxa social Twitter pot veure l'últim contingut d'actualitat publicat pel Govern de Balears, amb un esquema del pla de vacunació.

El Servei de Salut de Balears ens informa de l'engegada del sistema de cita prèvia per a la vacunació Covid19 BITCITA, accedeixin a ell prement al següent enllaç.

Actualment, el servei es troba actiu per a persones amb domicili a Balears i nascudes entre els anys 1952 i 1966.

Si té algun problema per gestionar la seva cita pot fer-ho també via telefònica en el:

 • 971 21 19 99
 • 971 21 19 91

Servei ininterromput de dilluns a diumenge des de les 7 hores a les 21 hores.

La Mutualitat General Judicial ha inclòs el nombre CIPAut (també denominat CIP/CIPA/SIP) consignat als mutualistes amb domicili en Balears en el seu Sistema d'Informació.

Pot consultar aquest nombre prement en el següent enllaci.

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a informació sobre què és i com s'obté el Certificat Covid Digital UE premi en el següent enllaç.

 

CANÀRIES (Premi al següent enllaç)

Des de la Mutualitat General Judicial s'han realitzat diversos enviaments a aquesta Comunitat Autònoma des del 10 de Març. En dies anteriors s'han remès els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per actualitzar les dades de contacte.

El 29 d'Abril se'ns informa que es va a procedir a fer una crida a tota la població, major de 72 anys d'edat, incloent a tots els afiliats d'aquesta Mutualitat General Judicial.

Si es troba en aquesta situació i no contacten amb Vostè en els propers dies poden cridar i sol·licitar cita en els telèfons:

 • 012
 • 922 470 012
 • 928 301 012

Per a més informació premi al següent enllaç.

DOSI REFORÇO

La vacuna de Covid-19 s'administrarà als centres habilitats a aquest efecte per la Conselleria de Sanitat corresponent, cridant al 012. 

En el vostre cas, la vacuna amb de grip i Covid-19 no serà en el mateix acte vacunal, informar-vos que la vacuna de la grip es podrà posar abans o després de la vacuna de Covid-19 sense necessitat d'esperar cap interval dies entre ambdues bovines. 

S'adjunten els criteris per a la administració de "dosi addicional o dosi de reforç" de bovina Covid-19: 

- Pacients d'alt risc inmunoderimidos i que prenguin tractaments inmunosupresores (ja es va adjuntar llistat en correu anterior. Adjunt document actualitzat del ministeri pàgina 20)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/prevpromocion/vacunaciones/covid19/docs/covid-19_actualizacion9_estrategiavacunacion.pdf

- Població de 70 anys o més anys que hagi rebut el seu primovacunación enfront de la covid-19.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Ara mateix en les aplicacions d'expedició del certificat (MiHistoria  - Accedeixi prement el següent enllaç) s'exigeix tenir Certificat Digital o Cl@ve per poder obtenir-ho, i en breu es publicarà una nova App amb la qual es podrà obtenir introduint el DNI i el número de telèfon Mòbil (El Telèfon no podrà utilitzar-se para més d'una persona).

poden obtenir tota la informació sobre el Certificat de Vacunació i les seves formes d'obtenir-ho prement en el següent enllaç.

 

CANTÀBRIA (Premi al següent enllaç)

Les incidències en les citacions poden comunicar-se en el formulari que apareix prement al següent enllaç, en el qual poden veure's igualment els diferents grups de vacunació.

En propers dies es va a remetre els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per actualitzar les dades de contacte.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Es pot obtenir de dos formar:

 • A través de les teves dades personals, pel que necessitaràs introduir el teu DNI, la teva data de naixement i el número de telèfon que tens registrat en el Servei Càntabre de Salut, al com se t'enviarà un PIN per sms per validar la teva identificació i accedir a la sol·licitud. Si no tens vinculat cap telèfon al SCS, hauràs de comunicar-te amb el teu centre de salut per registrar-ho i obtenir l'autorització. Pot accedir a aquest servei prement el següent enllaç.
 • Si ho prefereixes, també pots accedir a través del sistema Cl@ve permanent.
  *No disponible de moment.

Per a més informació premi en el següent enllaci.

 

CASTELLA-LA MANXA (Premi al següent enllaç)

Si vostè, és resident a Castella-la Manxa, i es troba entre els grups de vacunació actual i no pot accedir a l'aplicatiu d'autocita (això afecta a tots els mutualistes de concert privat principalment), li indiquem que per sol·licitar cita per a vacunació enfront del COVID19, es dirigeixi al centre de salut més pròxim i sol·liciti citació presentant el seu DNI.

En cas de persistir el problema podran dirigir les seves sol·licituds als següents correus electrònics o contactar telefònicament:

MANZANARES 926646015 recaptacion.manzanares@sescam.jccm.es
GAP TO 925259933 recaptacion.toledo@sescam.jccm.es
TOMELLOSO 926509112 recaptaciontomelloso@sescam.jccm.es
ALMANSA 967339723 recaptacion.almansa@sescam.jccm.es
VALDEPEÑAS 638229255 recaptación.valdepenas@sescam.jccm.es
CONCA 969179953 recaptacion.cuenca@sescam.jccm.es
ALCAZAR 926580888 recaptacion.alcazar@sescam.jccm.es
PUERTOLLANO 926329005 recaptacion.puertollano@sescam.jccm.es
ALBACETE 638225235 recaptacion.albacete@sescam.jccm.es
HELLÍN 967309599 recaptacionhellin@sescam.jccm.es
VILLARROBLEDO 967133080 recaptacionvillarrobledo@sescam.jccm.es
GUADALAJARA 638225596 recaptacionguadalajara@sescam.jccm.es
TALAVERA 925728215 recaptacion.talavera@sescam.jccm.es
CIUDAD REAL 926278015 recaptacion.ciudadreal@sescam.jccm.es

 Para més informació ens proporcionen el següent telèfon de contacte:

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Els mutualistes vacunats a Castella-la Manxa poden obtenir els seus certificats de vacunació mitjançant dues vies:

 • Seu Electrònica SESCAM prement al següent enllaç
 • Seu Electrònica JCCM prement en el següent enllaci.
 • En format paper presentant-ho en registres únics utilitzant el següent model que pot descarregar prement el següent enllaci.

 

CASTELLA I LLEÓ (Premi al següent enllaç)

Els mutualistes seran citats en tot cas pels serveis públics de salut (SACYL).

Salut de Castella i Lleó ha habilitat un número de telèfon general per a resolució de dubtes sobre vacunació Covid i informa que els mutualistes podran descarregar-se el seu certificat de vacunació.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

DOSI REFORÇO

En majors de 70 anys, afectats per la vacunació de la tercera dosi de Covid-19 i vacuna de la grip, es durà a terme conjuntament, si és el desig de l'usuari. 

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Es troba activa la nova versió de l'aplicació per a mòbil SACYL-CONNECTA, que podran utilitzar els mutualistes de sanitat privada per descarregar-se tant les proves Covid que s'hagin realitzat als Centres de Sacyl, com el justificant de vacunació.

Quan estigui el certificat digital UE-Covid, serà el lloc des d'on pugui descarregar-se. Accedeixi prement en el següent enllaç.

Per activar l'aplicació és necessari disposar del codi d'identificació personal (CIPA) de cada usuari.

La Mutualitat en coordinació amb el Servei de Salut de Castella i Lleó ha realitzat una sèrie d'actuacions per procedir a incloure aquest codi en el seu Sistema d'informació i que pugui ser consultat.

Per a això hem publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada (i en el cas de Castella i Lleó no pertanyin a concert a rural) puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic.

Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat prement en el següent enllaç:

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic

També pot accedir-se a través d'internet a la Carpeta del Pacient del Portal de Salut de Castella i Lleó, pot accedir prement al següent enllaci, si bé per a aquesta opció és necessari disposar d'un certificat digital o codi Cl@ve.

 

CATALUNYA (Premi en el següent enllaci)

El Servei de Salut de Catalunya implanta el sistema de cita prèvia per a la vacunació del COVID19 mitjançant DNI o si posseeixen nombre de CIP (Codi Identificació Personal), si estan dins de la franja d'edat de vacunació. Accedeixi al sistema de cita prèvia de Catalunya prement al següent enllaç .

Per a més informació premi al següent enllaç .

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes de Catalunya són remesos regularment cada mes.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

A Catalunya totes les persones empadronades, independentment de l'opció d'assistència sanitària triada: INSS o privada, estan registrats en la nostra base de dades poblacional amb la qual cosa ja disposen de codi CIP, i alhora, se'ls envia una targeta sanitària individual (TSI).

Els mutualistes de Catalunya disposen d'aquesta targeta. Poden accedir al portal La Meva Salut per poder descarregar-se els certificats de vacunació corresponents.

Per obtenir informació sobre com accedir a la TSI premin en el següent enllaci.:

Per accedir al portal de La Meva Salut premi en el següent enllaci.

 

COMUNITAT VALENCIANA (Premi al següent enllaç)

En coordinació amb la seva Mutualitat, el Nº SIP està sent enviat per la Generalitat Valenciana (GVA) a tots els mutualistes d'entitat concertada, per SMS.

Respecte a l'ús del SIP a la Comunitat Valenciana, ha de saber que:

 • No canvia gens quan la seva assistència sanitària, pública o privada.

 • Serà necessari per a qualsevol prestació associada a la Pandèmia COVID19 a la xarxa Sanitària pública.  

 • No altera la planificació de la vacuna ni significa que la seva vacunació sigui imminent.

 • Si ja tenia un nº SIP assignat, segueix sent vàlid.

De forma paral·lela, la Mutualitat General Judicial ha inclòs aquest codi en el seu Sistema d'Informació i  ha publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat concertada privada puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat SIP per la Comunitat Valenciana).

Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat prement en el següent enllaci.

El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.

DOSI REFORÇO

Al moment actual solament s'està oferint a les persones de 70 i més anys, encara que està previst a curt termini que s'ampliïn els grups.

La vacunació s'està realitzant als centres de salut.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per obtenir informació sobre com obtenir els justificant vacunales i el certificat de vacunació, premi en el següent enllaci. 

Des d'aquesta pàgina s'accedeix a:

 • Justificant vacunal
 • Certificat Covid UE

En tots dos casos se sol·licita la mateixa informació i validacions, tal com es pot veure a les pàgines:

 • Nº SIP.
 • Data de naixement.
 • Data d'emissió de la Targeta SIP de plàstic. (Si és un mutualista d'opció privada es deixa en blanc).
 • Amb aquesta informació es demana validació i s'emet un SMS al mòbil de l'usuari (es mostra les últimes xifres de dita mòbil).
  A destacar que el certificat Covid solament mostra vacunació completa fins a passats els 14 dies de la segona dosi o fins avui que es considera immunitzada la persona vacunada.

 

EXTREMADURA (Premi al següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 10 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

L'obtenció del certificat de vacunació COVID en aquest moment és possible a través del Centre de Salut Online en la WEB salut Extremadura del SES. Per accedir premi en el següent enllaci.

Tant en aquesta pàgina com en la qual ha habilitat el Ministeri l'accés és amb Certificat Electrònic, DNI electrònic o amb Cl@ve.

La possibilitat de sol·licitar el Certificat Covid Digital de forma presencial, per a aquelles persones que no puguin accedir via telemàtica, estarà disponible pròximament, abans de l'1 de juliol.

 

GALÍCIA (Premi al següent enllaç)

Vegi aquí una nota de premsa oficial con novetats sobre campanya de vacunació a majors de 80 anys. Així mateix, entri en aquest enllaç per veure nota de premsa sobre represa de vacunació amb AstraZeneca i extensió a persones de fins a 65 anys. S'ha anunciat el 5 d'abril que a partir del 6 d'abril s'aborda el grup de persones nascudes entre 1942 i 1946.

Les dades dels mutualistes van ser remesos per primera vegada el 12 de febrer, amb diverses actualitzacions posteriors. L'avanç de la vacunació de persones majors és desigual segons zones, esperin la seva cita, per favor.

El Servei de Salut ha habilitat uns telèfons a través dels quals es poden plantejar incidències per corregir errors en les dades personals o completar els que poguessin faltar.

Els nombres són

 • 881 54 29 10
 • 881 54 29 11

AVÍS PER A PERSONES DE 80 O MÉS ANYS

La Xunta de Galícia ha anunciat el 7 d'abril que hi ha un telèfon al que han de cridar les persones de 80 o més anys que encara no han estat citades. Cridin i gestionin la seva cita:

 • 881 00 20 21

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per accedir a el certificat de vacunació a Galícia es pot optar per tres vies diferents. Aquestes són:

No obstant això convé tenir en compte que aquestes tres vies tenen alguna cosa en comú. Totes requereixen de la denominada Chave365 que és un mecanisme digital d'identificació segur. Si no tens la Chave365 pots obtenir-la a qualsevol edifici administratiu de la Xunta de Galícia o al teu centre de salut. Aquest mecanisme permet a tota la població adulta identificar-se o signar documentació electrònicament a Galícia.

Per sol·licitar el certificat de vacunació a la pàgina web É – Saúde hem d'introduir en el nostre navegador l'adreça: esaude.sergas.es, prémer en el botó d'accedir - història clínica - la meva història clínica SERGAS - El meu certificat Covid. Des de l'App Sergas móbil després d'identificar-nos solament hem d'accedir al certificat Covid directament. Finalment en la APP Covid Pass haurem d'accedir al nostre perfil i després al certificat de vacunació.

 

LA RIOJA (Premi al següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 15 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma que ha consistit en la seva majoria en actualització de dades de contacte.

Per veure l'actualitat oficial sobre vacunació de majors de 80 anys premi al següent enllaç.

DOSI REFORÇO

Per a l'administració de la tercera dosi de vacuna enfront de Covid-19 a les persones majors de 70 anys, es dirà a tots els mutualistes de La Rioja que compleixin aquest requisit, i se'ls citarà en un punt de vacunació. Durant aquesta setmana, ja s'ha començat a cridar a aquelles persones majors de 70 anys, que ja han passat 6 mesos des que es van administrar la segona dosi. A mesura que vagin passant aquests sis mesos s'anirà cridant a tots.  

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a la sol·licitud i informació per via digital del certificat de vacunació premi en el següent enllaci.

La pàgina està encara en fase de correcció d'errors i no té totes les funcionalitats implementades però el desenvolupat permet tres opcions de sol·licitud:

 • Mitjançant CIP
 • Emplenant una sèrie de dades personals
 • Mitjançant DNI electrònic o certificat electrònic.

 

MADRID (Premi al següent enllaç)

El 17 de febrer s'anuncia el començament de vacunació de persones de 80 anys i poden veure la informació prement al següent enllaç.

Recordem que s'ha habilitat un telèfon d'informació sobre vacunació, a la disposició de tot el col·lectiu mutualista de la Comunitat de Madrid: 900 102 112.

El Servei Madrileny de Salut, dins del seu Pla estratègic de vacunació, ha incorporat un sistema d'autocita de  16anys i més, sense límit superior d'edat (nascuts en 2005 i anteriors) i solament per a primera dosi.

Per obtenir la cita els mutualistes o beneficiaris poden accedir a l'enllaç que s'acompanya amb el DNI i data de naixement, i acceptant les condicions de privadesa.

Pot accedir al servei d'autocita prement al següent enllaç

Després de punxar en aquest enllaç, cercar la utilitat de:

autocita.png

A més, s'han incorporat per autocita dos dels set punts centralitzats de vacunació en Atenció Primària:

 • Punt Centralitzat d'Atenció Primària NORD:
  • C/ Almendralejos, 11. 28140 - Font el Saz de Jarama.
 • Punt Centralitzat d'Atenció Primària EST:
  • C/ Arturo Soria, 12. 28806 - Alcalá d'Henares (La Garena)

Per consultar la resta de punts premi en el següent enllaci.

La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat de Madrid i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagin pogut produir en els nostres mutualistes.

DOSI REFORÇO

Per als mutualistes de 70 anys i més anys:

 • Es realitzarà la vacunació conjunta de grip i Covid-19 (dosi de reforç) al centre de vacunacions de la Comunitat de Madrid i en els CMS de l'ajuntament de Madrid, en aquests centres la vacunació es realitzarà prèvia autocita.
 • Aquells que decideixin vacunar-se en un centre privat de la grip, poden acudir posteriorment a l'Hospital Zendal a vacunar-se de la tercera dosi enfront de Covid-19.
 • Per a aquells mutualistes en les quals no hagin transcorregut 6 mesos o més des de l'administració de l'última dosi enfront de Covid-19 (vacunació completa, 2 dosi), podran acudir a el hospital Isabel Zendal a vacunar-se, quan s'hagin complert els 6 mesos. 

CERTIFICATS DE VACUNACIÓ

Es poden obtenir mitjançant:

  • A través de TSV (Targeta Sanitària Virtual): solament per a assegurats públics amb CIPA i amb aquesta app instal·lada.

  • A través del nou portal web per a gestió de Certificat COVID Digital (CCD). Per accedir premi al següent enllaci (actiu a partir de les 8h del dia 1 de juliol). Requisit: certificat digital, DNI electrònic, o  PIN permanent.
  • A través de certificat digital/DNIe: Estarà actiu un “Portal ciutadà” per realitzar la generació del certificat digital online (es tingui o no CIPA). Per accedir al portal del ciutadà premi el següent enllaci.

Presencialment: en determinades oficines de registres i centres de vacunació internacional

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà. Conselleria de Presidència, Justícia i Interior. C/ Gran Via , 3. 28013 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina Auxiliar en Matèria de Registre de la Direcció general de Recursos Humans i Relacions Laborals (Servei Madrileny de Salut). C/ Sagasta, 6. 28004 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina d'Assistència en Matèria de Registre del Servei Madrileny de Salut. Pl. Carlos Trías Bertrán, 7. 28020 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina de Registre i Assistència al Ciutadà de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. C/ Via Lusitana, 21. 28025 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la Conselleria d'Administració Local i Digitalització. C/ Maudes, 17. 28003 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Oficina de Registre i Assistència al Ciutadà de la Conselleria de Família, Joventut i Política Social. C/ O´Donnell, 50. 28009 Madrid. Demanar cita prèvia >>

 • Certificat de proves negatives: en Centres Sanitaris Privats i laboratoris autoritzats per la Conselleria de Sanitat, on la persona s'ha realitzat aquestes proves

Per a més informació premi en el següent enllaci.

 

MÚRCIA (Premi al següent enllaç)

Segons nota de premsa oficial de 12 de febrer, el 16 de febrer comença la vacunació de persones majors de 80 anys a Cartagena.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació l'11 de Desembre de 2020. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

La informació més completa de la Regió de Múrcia sobre el procés pot seguir-la prement al següent enllaç.

TELÈFONS DE CITA IMMEDIATA PER A MUTUALISTES I INFORMACIÓ D'INTERÈS.

 •  672747083. En horari 8.00-14.00h i 14.30-20.30h per a mutualistes nascuts entre 1962 i 1971 i també a mutualistes de 70 o més, única i exclusivament en aquesta franja d'edats, que no hagin estat cridats per a vacunació, Si el mòbil està apagat en els 30 minuts de migdia, han de tornar a cridar. Està actiu en cap de setmana. Citen immediatament. quan es vacuna en el seu municipi al seu tram d'edat.
 • També els telèfons:  968 36 21 99 o al 968 36 84 94.
  Citen immediatament a mutualistes nascuts entre 1962 i 1981,  quan es vacuna en el seu municipi al seu tram d'edat

L'horari d'atenció d'aquest telèfon a la ciutadania,  és de dilluns a divendres, de   08:00 a 14:00h i de 14:30 a 20:30h.

La ciutadania nascuda entre 1962 a 1971, pot dirigir-se als tres telèfons disponibles.

Els usuaris nascuts entre l'any 1952 a 1961, no estan actualment sent anomenats a vacunació de primera dosi.

Dissabte que ve dia 31 de juliol de 2021 s'obrirà la Cita Web per a la vacunació a la Regió de Múrcia del següent grup d'edat (des dels 12 anys complerts fins als 19). El diumenge dia 1 d'agost serà el primer dia on es podran vacunar en Nova Condomina els que hagin agafat cita del municipi de Múrcia, als quals seguiran durant la setmana del 2 d'agost els municipis de Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Lorca, Los Alcázares, Mula, San Pedro del Pinatar, Alhama, Totana, Caravaca, Iecla, Aguilas, Jumella i Cieza.

La resta de municipis es podran vacunar al llarg de les següents setmanes en funció de la disponibilitat de dosi.

Els mutualistes tindran possibilitat de citar-se en aquests municipis a través del seu telèfon de cites habitual (3 línies) : 968 368 494, per a les cites del diumenge en Nova Condomina es reservaran per a ells un 5% de les cites per captar-los telefònicament com es fa habitualment.

Tingui en compte, si escolta una locució que indica que el “ telèfon no existeix”,  que ha d'insistir, ja que ens diu Salut Pública que aquest missatge s'emet quan la línia està saturada, encara que el telèfon estigui plenament operatiu. Faci per tant cas omís d'aquest missatge.

També s'ha habilitat una adreça de correu electrònic a les quals els mutualistes poden remetre's: mutualistas.covid@carm.es en el missatge identifiqui's amb nom i cognoms, DNI, mòbil, data de naixement i adreça actualitzada.

Tot va subjecte a la recepció de dosi i aviat s'obriran les agendes per a això.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Existeixen diverses maneres de sol·licitar el Certificat:

 • Si es disposa de DNI o certificat electrònic, prement en el següent enllaci.
 • Sol·licitant-ho per correu certificat a la Conselleria de Salut, que ho remetrà a l'usuari per la mateixa via:

Servei de Prevenció i  Promoció de la Salut de la Conselleria de Salut. Domicili: Ronda de Levante, 11. 30008. Múrcia.

Ha d'enviar per a la seva sol·licitud:  Nom i cognoms complets, DNI, data de naixement i domicili al que desitja que li sigui enviat (serà també per correu certificat)el document.

 

NAVARRA (Premi al següent enllaç)

El 25 de febrer Navarra anuncia que a partir de l'1 de març comença la campanya de vacunació en majors de 80 anys, començant el dia 2 de març amb les persones de més de 90 anys. El 23 de març anuncia el Govern navarrès que reprèn la vacunació amb Astrazeneca a col·lectius essencials i l'amplia a persones de fins a 65 anys.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 13 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El certificat de vacunació, tal com ha publicitat Govern de Navarra para tota la ciutadania, s'obté des de la CARPETA PERSONAL DE SALUT. A la pàgina oficial de Govern de Navarra sobre el coronavirus tota la ciutadania Navarra té a la seva disposició tota la informació sobre este tema, així com enllaços per saber com obtenir la carpeta personal. Pot obtenir aquesta informació prement en el següent enllaç.

Un dels requisits per tenir CARPETA PERSONAL DE SALUT és estar donat de alta en la Base de dades Sanitària i tenir el codi CIPNA . Tota aquella persona que hagi estat vacunada té aquest codi CIPNA ja assignat, ja que és requisit imprescindible. Per tant, aquelles persones que hagin estat vacunats poden sol·licitar l'alta en CARPETA PERSONAL DE SALUT mitjançant els mitjans establerts.

DOSI REFORÇO

A les persones majors de 70 anys se'ls vacunarà en les instal·lacions del Servei Navarro de Salut-Osasunbidea.

Rebran un SMS convidant-li a reservar cita per a la dosi de reforç de la vacuna contra la COVID als nostres centres sanitaris i si, ho desitgen, rebre la vacuna contra la grip.

La informació està publicada al següent enllaç: https://coronavirus.navarra.es/es/

 

PAÍS BASC (Premi al següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 26 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

El 23 de març Osakidetza informa que reprenen el 24 de març la vacunació amb ASTRAZENECA

Així mateix, s'explica el procés de cita per a tots els grups d'edat, incloent el de fins a 65 anys, prement al següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El Govern Basc està desenvolupant el certificat COVID digital de la UE (anteriorment denominat «certificat verd digital»), perquè estigui operatiu l'1 de juliol. Es tracta de tres certificats: de vacunació, de superació de la malaltia i de prova diagnòstica negativa .

S'està preparant un sistema d'identificació i accés telemàtic amb eines de SIGNATURA ELECTRÒNICA (Exemples: DNI electrònic, Izenpe, BAKQ…).

Obtingui tota la informació del certificat verd digital prement en el següent enllaç.

 

CEUTA (Premi al següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 19 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

Si no ha estat citat i té 80 o més anys, entri a l'enllaç i posi's en contacte pels mitjans que indica el Govern de Ceuta. Actualment es vacuna a persones d'entre 70 i 79 anys.

El telèfon de contacte és el 900720692, per a mutualistes que han sofert alguna incidència per a la seva localització.

DOSI DE REFORÇ

La Conselleria de Sanitat, Consum i Governació  va començar la inoculació de dosi de record als majors de 70 anys el passat dia 25 de Novembre ,i entre ells als mutualistes pertanyents a les diferents mutualitats .

Si algun mutualista no hagués estat citat prec ens mani un email a covid19@ceuta.es,

Quant a la vacunació de la grip, s'efectuarà  de manera independent a les dosis de records de Covid-19, per la qual cosa  els mutualistes hauran de dirigir-se a aquests centres com en anys anteriors .

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Ja pot obtenir els certificats COVID Digital de la UE a través de la Seu Electrònica de la Ciutat fent ús del certificat electrònic.

Accedeixi a la Seu Electrònica prement al següent enllaci.

Una vegada identificat a la Seu accedeixi a "Els meus Certificats" on apareixeran les opcions de descàrrega dels certificats COVID Digital.

El Certificat COVID Digital de la UE facilitarà la lliure circulació segura/segura dels ciutadans en la UE durant la pandèmia de Covid-19.

Un Certificat COVID Digital de la UE és una acreditació digital que una persona:

 • ha estat vacunada contra la Covid-19
 • s'ha realitzat una prova el resultat de la qual ha estat negatiu (actualment no disponible)
 • s'ha recuperat de la Covid-19

El Certificat COVID Digital de Vacunació estarà disponible 7 dies després de la data de vacunació, mentre que el Certificat COVID Digital de Recuperació ho estarà transcorreguts 11 dies des de l'última PCR positiva.

Característiques clau del certificat: Format digital o en paper, amb codi QR, gratuït, en la llengua nacional i en anglès, segur i fiable, i vàlid en tots els països de la UE. Per a més informació premi en el següent enllaç.

Per a aquells mutualistes que no disposin de certificat electrònic, hauran de sol·licitar cita prèvia a través dels registres de la ciutat o acudir a l'oficina de Serveis Turístics en el Port.

Per a més informació premi en el següent enllaç.

 

MELILLA (Premi al següent enllaç)

Amb data de16 d'abril, es va fer la crida a vacunació de les persones entre 69-60 anys d'edat. Amb data 28 d'abril, el govern de Melilla ha disposat un telèfon al que han de cridar totes les persones de 60 i més anys que encara no han estat vacunades, el 952699261.

El govern de Melilla ens comunica que aquesta última crida va a ser difós per mitjans de premsa, ràdio, webs… Des de la Mutualitat, en el mateix dia, s'ha contactat amb les persones que teníem constància que no havien pogut acudir a la seva cita vacunació perquè estiguin informades.

Per a la vacunació a Melilla és obligatori que tot ciutadà ferm un formulari d'acceptació de la vacuna. Els serà lliurat en el lloc de la vacunació o poden portar-ho emplenat descarregant l'imprès al següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Des del divendres 11 de Juny està disponible la seva obtenció prement en el següent enllaci  (punxant en la icona de seu eletrónica). Pot accedir a través de CL@VE o mitjançant Certificat electrònic.

També està disponible presencialment en l'OIAC (Oficina d'informació i atenció al ciutadà).