Programa de Vacinación: Información das CCAA

Recomendar estas noticias

A seguir, atope a información específica nas páxinas web oficiais de cada Comunidade ou Cidade Autónoma. Salvo que habilitase un teléfono específico, non chame aos servizos públicos de saúde e espere a súa cita cando lle corresponda ou obtéñaa do modo que lle indiquen:

 

ANDALUCÍA (Pulse na seguinte ligazón)

Engadíronse os datos dos nosos mutualistas, tanto de opción pública como concerto privado, ao seu Sistema de Información e indícannos que os mutualistas poden:

 1.  Consultar ou actualizar os seus datos de contacto a través da WEB ClicSalud+, mediante Certificado dixital, DNI ou Cl@ve.
 2. En caso de non ter estes sistemas de identificación poden solicitar a consulta ou o cambio de datos nos Centros de Saúde.
 3.  A solicitude de cambio de datos tamén poderá ser efectuada por medio de solicitude presentada en rexistro.

É importante que os mutualistas confirmen a súa información de contacto para que poidan ser chamados correctamente á campaña de vacinación.

A seguir deixámosvos máis información pulsando na seguinte ligazón .

Actualmente, a solicitude de cita para vacinación Covid-19 habilítase para as persoas que se sitúan entre os 55 e 59 anos de idade, e os maiores de 68 anos, a través de ClicSalud+ ou teléfono Saúde Responde.

Os grupos de idade comprendidos entre 60 a 67 anos, teñen que esperar chamada ou mensaxe para citación, xa que este grupo, non ten habilitada a cita.

Desde o martes 25 de maio, as persoas nadas en 1968 e 1969 tamén poden solicitar cita para a primeira dose da vacinación Covid-19 a través de ClicSalud+, a App Saúde Responde e o teléfono de Saúde Responde.

A única condición é que estean rexistradas na Base de Datos de persoas usuarias no Sistema Sanitario Público de Andalucía, en caso de non estar rexistrado contacte co Servizo de Atención ao Mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial ou á súa Delegación Provincial.

Ofrecerase cita para Vacinación Covid-19 a todas as persoas que en cada momento teñan habilitada a solicitude de cita:

 • Accedendo á páxina de Acceder ClicSalud+
 • Vía telefónica ao servizo de Saúde Responde: 955 54 50 60

Para máis información pulse nesta ligazón.

A Mutualidade mantén unha comunicación permanente coa Comunidade de Andalucía e remíteselle mensualmente datos das altas, baixas e modificacións que se puideron producir nos nosos mutualistas.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para consultar toda a información dispoñible sobre como obter o certificado de vacinación pulse na seguinte enlace.

Para obter o NUHSA (número único de historia de Saúde de Andalucía), en caso de ser mutualista de concerto sanitario privado e non ter certificado dixital ou cl@ve, a información pódese consultar pulsando a seguinte enlace.

 

ARAGÓN (Pulse na seguinte ligazón)

Os mutualistas de 80 e máis anos serán citados directamente por saúde pública e deben esperar a súa cita. Ao contrario, o resto dos mutualistas de concertada, é dicir, todos os nados en 1942 e anos posteriores, deben obter cita, e para iso necesitan o chamado código CIA-AR, que é o seu código de identificación en Saúde Pública.

A Mutualidade en coordinación co Servizo de Saúde de Aragón realizou unha serie de actuacións para proceder a incluír este código no seu Sistema de información e que poida ser consultado.

Para iso publicamos un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado CIA pola Comunidade de Aragón).

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando na seguinte ligazón :

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

PRINCIPADO DE ASTURIAS (Pulse na seguinte ligazón)

Con data 23 de marzo o Goberno de Asturias anuncia que o SESPA iniciará en abril a citación automática por vía telefónica para inmunizar ás persoas de menos de 80 anos,

Por parte de MUGEJU, enviáronse os datos de identidade e contacto cando os solicitou o SESPA, de tal forma, o 23 de Marzo remitíronse os datos de mutualistas de concertada entre 70 e 79 anos, e o 5 de abril os datos de mutualistas de concertada con 65-56 anos de idade.

O 21 de Abril remitiuse o total do colectivo de mutualistas e vaise a realizar en próximos días unha actualización de datos de contacto.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

O Servizo de Saúde de Asturias emite certificados de vacinación e certificados de recuperación da enfermidade.

A partir do 1 de Xullo, tamén se ofrecerá Solicitude de PCR e informe de resultado de laboratorio.

Pulsando no seguinte enlace está dispoñible a información e as ligazóns ás dúas vías que teñen abertas agora mesmo para o cidadán:

 • Con certificado electrónico a través dos servizos do Ministerio.
 • Con solicitude de cita previa en os SAC

Está a traballarse nunha terceira vía de solicitude de certificado e envío por SMS/descarga con ligazón segura. Informarase cando se atope dispoñible.

 

ILLAS BALEARES (Pulse na seguinte ligazón)

Nesta ligazón á rede social Twitter pode ver o último contido de actualidade publicado polo Goberno de Baleares, cun esquema do plan de vacinación.

O Servizo de Saúde de Baleares infórmanos da posta en marcha do sistema de cita previa para a vacinación Covid19 BITCITA, accedan a el pulsando na seguinte ligazón.

Actualmente, o servizo atópase activo para persoas con domicilio en Baleares e nadas entre os anos 1952 e 1966.

Se ten algún problema para xestionar a súa cita pode facelo tamén vía telefónica no:

 • 971 21 19 99
 • 971 21 19 91

Servizo ininterrompido de luns a domingo desde as 7 horas ás 21 horas.

A Mutualidade Xeral Xudicial incluíu o número CIPAut (tamén denominado CIP/CIPA/SIP) consignado aos mutualistas con domicilio en Baleares no seu Sistema de Información.

Pode consultar este número pulsando no seguinte ligazón.

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para información sobre que é e como se obtén o Certificado Covid Dixital UE pulse no seguinte ligazón.

 

CANARIAS (Pulse na seguinte ligazón)

Desde a Mutualidade Xeral Xudicial realizáronse varios envíos a esta Comunidade Autónoma desde o 10 de Marzo. En días anteriores remitíronse os tramos de mutualistas de 79 a 60 anos para actualizar os datos de contacto.

O 29 de Abril infórmasenos de que se vai a proceder a facer un chamamento a toda a poboación, maior de 72 anos de idade, incluíndo a todos os afiliados desta Mutualidade Xeral Xudicial.

Se se atopa nesta situación e non contactan con Vostede nos próximos días poden chamar e solicitar cita nos teléfonos:

 • 012
 • 922 470 012
 • 928 301 012

Para máis información pulse na seguinte ligazón.

A Consellería de Sanidade do Goberno de Canarias vacinará este fin de semana (15 e 16 de maio) ás persoas maiores de 60 anos que vivan en Gran Canaria e Tenerife.

Para iso, explican desde a consellería, tan só teremos que presentar o noso DNI e/ou o cartón sanitario (no caso de mutualistas de adscrición ao Sistema Público de Saúde) nos centros de vacinación que se habilitaron para a inoculación masiva de dose. En Gran Canaria, Infecar e Expomeloneras e o Recinto Feiral e Magma en Tenerife.

O horario para a vacinación vai desde as 10 da mañá ata as 17 da tarde.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Agora mesmo nas aplicacións de expedición do certificado (MiHistoria  - Acceda pulsando o seguinte enlace) esíxese ter Certificado Dixital ou Cl@ve para poder obtelo, e en breve publicarase unha nova App coa que se poderá obter introducindo o DNI e o número de Teléfono Móbil (O Teléfono non poderá utilizarse para máis dunha persoa).

poden obter toda a información sobre o Certificado de Vacinación e as súas formas de obtelo pulsando no seguinte ligazón.

 

CANTABRIA (Pulse na seguinte ligazón)

As incidencias nas citacións poden comunicarse no formulario que aparece pulsando na seguinte ligazón, no que poden verse igualmente os diferentes grupos de vacinación.

En próximos días vaise a remitir os tramos de mutualistas de 79 a 60 anos para actualizar os datos de contacto.

 

CASTELA A MANCHA (Pulse na seguinte ligazón)

Para máis información proporciónannos o seguinte teléfono de contacto:

A Mutualidade Xeral Xudicial está en constante comunicación coa Consellería de Saúde de Castela a Mancha, facilitando a listaxe dos nosos mutualistas en tempo e a forma requirida (remitiuse a Castela a Mancha toda a información de todo o noso colectivo maior de 16 anos), así como emendado a información de contacto daqueles mutualistas que non podían ser localizados coa información remitida.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Os mutualistas vacinados en Castela a Mancha poden obter os seus certificados de vacinación mediante dúas vías:

 •  Vía web no servizo que habilitou o ministerio (necesítase cl@ve para identificarse). Para acceder pulse no seguinte enlace
 •  Vía presencial mediante o trámite ao que poden acceder pulsando no seguinte enlace. Neste último caso probablemente terán que presentalo de maneira presencial nas oficinas de rexistro da Xunta.

 

CASTELA E LEÓN (Pulse na seguinte ligazón)

Os mutualistas serán citados en todo caso polos servizos públicos de saúde (SACYL).

Saúde de Castela e León habilitou un número de teléfono xeral para resolución de dúbidas sobre vacinación Covid e informa que os mutualistas poderán descargarse o seu certificado de vacinación.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Atópase activa a nova versión da aplicación para móbil SACYL-CONECTA, que poderán utilizar os mutualistas de sanidade privada para descargarse tanto as probas Covid que se realizaron nos Centros de Sacyl, como o xustificante de vacinación.

Cando estea o certificado dixital UE-Covid, será o lugar desde onde poida descargarse. Acceda pulsando no seguinte ligazón.

Para activar a aplicación é necesario dispor do código de identificación persoal (CIPA) de cada usuario.

A Mutualidade en coordinación co Servizo de Saúde de Castela e León realizou unha serie de actuacións para proceder a incluír este código no seu Sistema de información e que poida ser consultado.

Para iso publicamos un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade privada (e no caso de Castela e León non pertenzan a concerto a rural) poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico.

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando no seguinte ligazón:

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico

Tamén pode accederse a través de internet no Cartafol do Paciente do Portal de Saúde de Castela e León, pode acceder pulsando no seguinte enlace, aínda que para esta opción é necesario dispor dun certificado dixital ou código Cl@ve.

 

CATALUÑA (Pulse na seguinte ligazón)

O Servizo de Saúde de Cataluña implanta o sistema de cita previa para a vacinación do COVID19 mediante DNI ou se posúen número de CIP (Código Identificación Persoal), se están dentro da franxa de idade de vacinación. Acceda ao sistema de cita previa de Cataluña pulsando na seguinte ligazón .

Para máis información pulse na seguinte ligazón .

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas de Cataluña son remitidos regularmente cada mes.

 

COMUNIDADE VALENCIANA (Pulse na seguinte ligazón)

En coordinación coa súa Mutualidade, o Nº SIP está a ser enviado pola Xeneralidade Valenciana (GVA) a todos os mutualistas de entidade concertada, por SMS.

Respecto ao uso do SIP na Comunidade Valenciana, debe saber que:

 • Non cambia nada en canto a súa asistencia sanitaria, pública ou privada.

 • Será necesario para calquera prestación asociada á Pandemia COVID19 na rede Sanitaria pública.  

 • Non altera a planificación da vacina nin significa que a súa vacinación sexa inminente.

 • Se xa tiña un nº SIP asignado, segue sendo válido.

De forma paralela, a Mutualidade Xeral Xudicial incluíu este código no seu Sistema de Información e  publicou un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade concertada privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado SIP pola Comunidade Valenciana).

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando no seguinte ligazón.

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para obter información sobre como obter o xustificante vacunales e o certificado de vacinación, pulse no seguinte enlace. 

Desde esta páxina accédese a:

 • Xustificante vacunal
 • Certificado Covid UE

En ambos os casos solicítase a mesma información e validacións, tal como pódese ver nas páxinas:

 • Nº SIP.
 • Data de nacemento.
 • Data de emisión do Cartón SIP de plástico. (Se é un mutualista de opción privada déixase en branco).
 • Con esa información pídese validación e emítese un SMS ao móbil do usuario (móstrase as últimas cifras do este móbil).
  A destacar que o certificado Covid só mostra vacinación completa ata pasados os 14 días da segunda dose ou ata a data que se considera inmunizada a persoa vacinada.

 

ESTREMADURA (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 10 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade Autónoma.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

A obtención do certificado de vacinación COVID neste momento é posible a través do Centro de Saúde En liña na WEB saúde Estremadura do SES. Para acceder pulse no seguinte enlace.

Tanto nesta páxina como na que habilitou o Ministerio o acceso é con Certificado Electrónico, DNI electrónico ou con Cl@ve .

A posibilidade de solicitar o Certificado Covid Dixital de forma presencial, para aquelas persoas que non poidan acceder vía telemática, estará dispoñible proximamente, antes do 1 de xullo.

 

GALICIA (Pulse na seguinte ligazón)

Vexa aquí unha nota de prensa oficial con novidades sobre campaña de vacinación a maiores de 80 anos. Así mesmo, entre nesta ligazón para ver nota de prensa sobre continuación de vacinación con AstraZeneca e extensión a persoas de ata 65 anos. Anunciouse o 5 de abril que a partir do 6 de abril abórdase o grupo de persoas nadas entre 1942 e 1946.

Os datos dos mutualistas foron remitidos por primeira vez o 12 de febreiro, con diversas actualizacións posteriores. O avance da vacinación de persoas maiores é desigual segundo zonas, esperen a súa cita, por favor.

O Servizo de Saúde habilitou uns teléfonos a través dos cales se poden expor incidencias para corrixir erros nos datos persoais ou completar os que puidesen faltar.

Os números son

 • 881 54 29 10
 • 881 54 29 11

AVISO PARA PERSOAS DE 80 Ou MÁIS ANOS

A Xunta de Galicia anunciou o 7 de abril que hai un teléfono ao que deben chamar as persoas de 80 ou máis anos que aínda non foron citadas. Chamen e xestionen a súa cita:

 • 881 00 20 21

 

A Rioxa (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 15 de Xaneiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade Autónoma que consistiu na súa maioría en actualización de datos de contacto.

Para ver a actualidade oficial sobre vacinación de maiores de 80 anos pulse na seguinte ligazón.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Para a solicitude e información por vía dixital do certificado de vacinación pulse no seguinte enlace.

A páxina está aínda en fase de corrección de erros e non ten todas as funcionalidades implementadas pero o desenvolvido permite tres opcións de solicitude:

 • Mediante CIP
 • Enchendo unha serie de datos persoais
 • Mediante DNI electrónico ou certificado electrónico.

 

MADRID (Pulse na seguinte ligazón)

O 17 de febreiro anúnciase o comezo de vacinación de persoas de 80 anos e poden ver a información pulsando na seguinte ligazón.

Lembramos que se habilitou un teléfono de información sobre vacinación, a disposición de todo o colectivo mutualista da Comunidade de Madrid: 900 102 112.

O Servizo Madrileño de Saúde, dentro do seu Plan estratéxico de vacinación, incorporou un sistema de autocita, que está dispoñible en fase piloto para a poboación de idades comprendidas entre os 57 e os 67 anos (nacidos entre 1954 e 1964 ambos inclusive) e soamente para primeiras doses

Para obter a cita os mutualistas ou beneficiarios poden acceder á ligazón que se acompaña co DNI e data de nacemento, e aceptando as condicións de privacidade.

Pode acceder ao servizo de autocita pulsando na seguinte ligazón

Tras picar nesta ligazón, buscar a utilidade de:

autocita.png

A Mutualidade mantén unha comunicación permanente coa Comunidade de Madrid e remíteselle mensualmente datos das altas, baixas e modificacións que se puideron producir nos nosos mutualistas.

 

MURCIA (Pulse na seguinte ligazón)

Segundo nota de prensa oficial do 12 de febreiro, o 16 de febreiro comeza a vacinación de persoas maiores de 80 anos en Cartaxena.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 11 de Decembro de 2020. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

A información máis completa da Rexión de Murcia sobre o proceso pode seguila pulsando na seguinte ligazón.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Existen varios modos de solicitar o Certificado:

 • Se se dispón de DNI ou certificado electrónico, pulsando no seguinte enlace.
 • Solicitándoo por correo certificado á Consellería de Saúde, que o remitirá ao usuario pola mesma vía:

Servizo de Prevención e  Promoción da Saúde da Consellería de Saúde. Domicilio: Rolda de Levante, 11. 30008. Murcia.

Debe enviar para a súa solicitude:  Nome e apelidos completos, DNI, data de nacemento e domicilio ao que desexa que lle sexa enviado (será tamén por correo certificado)o documento.

 

NAVARRA (Pulse na seguinte ligazón)

O 25 de febreiro Navarra anuncia que a partir do 1 de marzo comeza a campaña de vacinación en maiores de 80 anos, comezando o día 2 de marzo coas persoas de máis de 90 anos. O 23 de marzo anuncia o Goberno navarro que retoma a vacinación con Astrazeneca a colectivos esenciais e amplíaa a persoas de ata 65 anos.

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 13 de Xaneiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

O certificado de vacinación, tal e como publicitou Goberno de Navarra para toda a cidadanía, obtense desde o CARTAFOL PERSOAL DE SAÚDE. Na páxina oficial de Goberno de Navarra sobre o coronavirus toda a cidadanía Navarra ten ao seu dispor toda a información respecto diso, así como ligazóns para saber como obter o cartafol persoal. Pode obter esa información pulsando no seguinte ligazón.

Un dos requisitos para ter CARTAFOL PERSOAL DE SAÚDE é estar dado de alta na Base de Datos Sanitaria e ter o código CIPNA . Toda aquela persoa que fose vacinada ten ese código CIPNA xa asignado, xa que é requisito imprescindible. Por tanto, aquelas persoas que fosen vacinados poden solicitar o alta en CARTAFOL PERSOAL DE SAÚDE mediante os medios establecidos.

 

PAÍS VASCO (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 26 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

O 23 de marzo Osakidetza informa de que retoman o 24 de marzo a vacinación con ASTRAZENECA

Así mesmo, explícase o proceso de cita para todos os grupos de idade, incluíndo o de ata 65 anos, pulsando na seguinte ligazón.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

O Goberno Vasco está a desenvolver o certificado COVID dixital da UE (anteriormente denominado «certificado verde dixital»), para que estea operativo o 1 de xullo. Trátase de tres certificados: de vacinación, de superación da enfermidade e de proba diagnóstica negativa .

Está a prepararse un sistema de identificación e acceso telemático con ferramentas de FIRMA ELECTRÓNICA (Exemplos: DNI electrónico, Izenpe, BAKQ…).

Obteña toda a información do certificado verde dixital pulsando no seguinte ligazón.

 

CEUTA (Pulse na seguinte ligazón)

A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 19 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.

Se non foi citado e ten 80 ou máis anos, entre na ligazón e póngase en contacto polos medios que indica o Goberno de Ceuta. Actualmente se vacúa a persoas de entre 70 e 79 anos.

O teléfono de contacto é o 900720692, para mutualistas que sufriron algunha incidencia para a súa localización.

 

MELILLA (Pulse na seguinte ligazón)

Con data de16 de abril, fíxose o chamamento a vacinación das persoas entre 69-60 anos de idade. Con data 28 de abril, o goberno de Melilla dispuxo un teléfono ao que deben chamar todas as persoas de 60 e máis anos que aínda non foron vacinadas, o 952699261.

O goberno de Melilla comunícanos que este último chamamento vai ser difundido por medios de prensa, radio, webs… Desde a Mutualidade, no mesmo día, contactouse coas persoas que tiñamos constancia de que non puideran acudir á súa cita vacinación para que estean informadas.

Para a vacinación en Melilla é obrigatorio que todo cidadán firme un formulario de aceptación da vacina. Seralles entregado no lugar da vacinación ou poden levalo enchido descargando o impreso na seguinte ligazón.

CERTIFICADO DE VACINACIÓN

Desde o venres 11 de Xuño está dispoñible a súa obtención pulsando no seguinte enlace  (picando na icona de sede eletrónica). Pode acceder a través de CL@VE ou mediante Certificado electrónico.

Tamén está dispoñible presencialmente na OIAC (Oficina de información e atención ao cidadán).

Contido Relacionado por Etiquetas