Programa de Vacunació: Informació de les CCAA

Recomanar esta notícies

A continuació, trobe la informació específica en les pàgines web oficials de cada Comunitat o Ciutat Autònoma. Llevat que haja habilitat un telèfon específic, no cride als servicis públics de salut i espere la seua cita quan li corresponga o obtinga-la de la manera que li indiquen:

 

ANDALUSIA (Polse en el següent enllaç)

S'han afegit les dades dels nostres mutualistes, tant d'opció pública com a concert privat, al seu Sistema d'Informació i ens indiquen que els mutualistes poden:

 1.  Consultar o actualitzar les seues dades de contacte a través de la WEB ClicSalud+, mitjançant Certificat digital, DNI o Cl@ve.
 2. En cas de no tindre estos sistemes d'identificació poden sol·licitar la consulta o el canvi de dades en els Centres de Salut.
 3.  La sol·licitud de canvi de dades també podrà ser efectuada per mitjà de sol·licitud presentada en registre.

És important que els mutualistes confirmen la seua informació de contacte perquè puguen ser cridats correctament a la campanya de vacunació.

A continuació us deixem més informació polsant en el següent enllaç .

Actualment, la sol·licitud de cita per a vacunació Covid-19 s'habilita per a les persones que si situen entre els 55 i 59 anys d'edat, i els majors de 68 anys, a través de ClicSalud+ o telèfon Salut Respon.

Els grups d'edat compresos entre 60 a 67 anys, han d'esperar telefonada o missatge per a citació, ja que este grup, no té habilitada la cita.

Des del dimarts 25 de maig, les persones nascudes en 1968 i 1969 també poden sol·licitar cita per a la primera dosi de la vacunació Covid-19 a través de ClicSalud+, l'App Salut Respon i el telèfon de Salut Respon.

L'única condició és que estiguen registrades en la Base de dades de persones usuàries en el Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, en cas de no estar registrat contacte amb el Servici d'Atenció al Mutualista de la Mutualitat General Judicial o a la seua Delegació Provincial.

S'oferirà cita per a Vacunació Covid-19 a totes les persones que a cada moment tinguen habilitada la sol·licitud de cita:

 • Accedint a la pàgina d'Accedir ClicSalud+
 • Via telefònica al servici de Salut Respon: 955 54 50 60

Per a més informació polse en este enllaç.

La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat d'Andalusia i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagen pogut produir en els nostres mutualistes.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a consultar tota la informació disponible sobre com obtindre el certificat de vacunació polse en el següent enllace.

Per a obtindre el NUHSA (nombre únic d'història de Salut d'Andalusia), en cas de ser mutualista de concert sanitari privat i no tindre certificat digital o cl@ve, la informació es pot consultar polsant el següent enllace.

 

ARAGÓ (Polse en el següent enllaç)

Els mutualistes de 80 i més anys seran citats directament per salut pública i han d'esperar la seua cita. Al contrari, la resta dels mutualistes de concertada, és a dir, tots els nascuts en 1942 i anys posteriors, han d'obtindre cita, i per a açò necessiten l'anomenat codi CIA-AR, que és el seu codi d'identificació en Salut Pública.

La Mutualitat en coordinació amb el Servici de Salut d'Aragó ha realitzat una sèrie d'actuacions per a procedir a incloure este codi en el seu Sistema d'informació i que puga ser consultat.

Per a açò hem publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat CIA per la Comunitat d'Aragó).

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat polsant en el següent enllaç :

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

PRINCIPAT D'ASTÚRIES (Polse en el següent enllaç)

Amb data 23 de març el Govern d'Astúries anuncia que el SESPA iniciarà a l'abril la citació automàtica per via telefònica per a immunitzar a les persones de menys de 80 anys,

Per part de MUGEJU, s'han enviat les dades d'identitat i contacte quan els ha sol·licitat el SESPA, de tal forma, el 23 de Març es van remetre les dades de mutualistes de concertada entre 70 i 79 anys, i el 5 d'abril les dades de mutualistes de concertada amb 65-56 anys d'edat.

El 21 d'Abril es va remetre el total del col·lectiu de mutualistes i es va a realitzar en pròxims dies una actualització de dades de contacte.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El Servici de Salut d'Astúries emet certificats de vacunació i certificats de recuperació de la malaltia.

A partir de l'1 de Julio, també s'oferirà Sol·licitud de PCR i informe de resultat de laboratori.

Polsant en el següent enllace està disponible la informació i els enllaços a les dos vies que tenen obertes ara mateix per al ciutadà:

 • Amb certificat electrònic a través dels servicis del Ministeri.
 • Amb sol·licitud de cita prèvia en els SAC

S'està treballant en una tercera via de sol·licitud de certificat i enviament per SMS/descarrega amb enllaç segur. S'informarà quan es trobe disponible.

 

ILLES BALEARS (Polse en el següent enllaç)

En este enllaç a la xarxa social Twitter pot veure l'últim contingut d'actualitat publicat pel Govern de Balears, amb un esquema del pla de vacunació.

El Servici de Salut de Balears ens informa de la posada en marxa del sistema de cita prèvia per a la vacunació Covid19 BITCITA, accedisquen a ell polsant en el següent enllaç.

Actualment, el servici es troba actiu per a persones amb domicili a Balears i nascudes entre els anys 1952 i 1966.

Si té algun problema per a gestionar la seua cita pot fer-ho també via telefònica en el:

 • 971 21 19 99
 • 971 21 19 91

Servici ininterromput de dilluns a diumenge des de les 7 hores a les 21 hores.

La Mutualitat General Judicial ha inclòs el nombre CIPAut (també denominat CIP/CIPA/SIP) consignat als mutualistes amb domicili en Balears en el seu Sistema d'Informació.

Pot consultar aquest nombre polsant en el següent enllace.

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a informació sobre què és i com s'obté el Certificat Covid Digital UE polse en el següent enllaç.

 

CANÀRIES (Polse en el següent enllaç)

Des de la Mutualitat General Judicial s'han realitzat diversos enviaments a esta Comunitat Autònoma des del 10 de Març. En dies anteriors s'han remès els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per a actualitzar les dades de contacte.

El 29 d'Abril se'ns informa que es va a procedir a fer una crida a tota la població, major de 72 anys d'edat, incloent a tots els afiliats d'esta Mutualitat General Judicial.

Si es troba en esta situació i no contacten amb Vosté en els pròxims dies poden cridar i sol·licitar cita en els telèfons:

 • 012
 • 922 470 012
 • 928 301 012

Per a més informació polse en el següent enllaç.

La Conselleria de Sanitat del Govern de Canàries vacunarà este cap de setmana (15 i 16 de maig) a les persones majors de 60 anys que visquen en Gran Canària i Tenerife.

Per a açò, expliquen des de la conselleria, tan sol haurem de presentar el nostre DNI i/o la targeta sanitària (en el cas de mutualistes d'adscripció al Sistema Públic de Salut) en els centres de vacunació que s'han habilitat per a la inoculació massiva de dosi. En Gran Canària, Infecar i Expomeloneras i el Recinte Firal i Magma a Tenerife.

L'horari per a la vacunació va des de les 10 d'el matí fins a les 17 de la vesprada.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Ara mateix en les aplicacions d'expedició del certificat (MiHistoria  - Accedisca polsant el següent enllaç) s'exigix tindre Certificat Digital o Cl@ve per a poder obtindre-ho, i en breu es publicarà una nova App amb la qual es podrà obtindre introduint el DNI i el número de telèfon Mòbil (El Telèfon no podrà utilitzar-se para més d'una persona).

poden obtindre tota la informació sobre el Certificat de Vacunació i les seues formes d'obtindre-ho polsant en el següent enllaç.

 

CANTÀBRIA (Polse en el següent enllaç)

Les incidències en les citacions poden comunicar-se en el formulari que apareix polsant en el següent enllaç, en el qual poden veure's igualment els diferents grups de vacunació.

En pròxims dies es va a remetre els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per a actualitzar les dades de contacte.

 

CASTELLA-LA MANXA (Polse en el següent enllaç)

Per a més informació ens proporcionen el següent telèfon de contacte:

La Mutualitat General Judicial està en constant comunicació amb la Conselleria de Salut de Castella-la Manxa, facilitant el llistat dels nostres mutualistes en temps i la forma requerida (s'ha remès a Castella-la Manxa tota la informació de tot el nostre col·lectiu major de 16 anys), així com esmenat la informació de contacte d'aquells mutualistes que no podien ser localitzats amb la informació remesa.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Els mutualistes vacunats a Castella-la Manxa poden obtindre els seus certificats de vacunació mitjançant dos vies:

 •  Via web en el servici que ha habilitat el ministeri (es necessita cl@ve per a identificar-se). Per a accedir polse en el següent enllace
 •  Via presencial mitjançant el tràmit al que poden accedir polsant en el següent enllace. En este últim cas probablement hauran de presentar-ho de manera presencial en les oficines de registre de la Junta.

 

CASTELLA I LLEÓ (Polse en el següent enllaç)

Els mutualistes seran citats en tot cas pels servicis públics de salut (SACYL).

Salut de Castella i Lleó ha habilitat un número de telèfon general per a resolució de dubtes sobre vacunació Covid i informa que els mutualistes podran descarregar-se el seu certificat de vacunació.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Es troba activa la nova versió de l'aplicació per a mòbil SACYL-CONNECTA, que podran utilitzar els mutualistes de sanitat privada per a descarregar-se tant les proves Covid que s'hagen realitzat en els Centres de Sacyl, com el justificant de vacunació.

Quan estiga el certificat digital UE-Covid, serà el lloc des d'on puga descarregar-se. Accedisca polsant en el següent enllaç.

Per a activar l'aplicació és necessari disposar del codi d'identificació personal (CIPA) de cada usuari.

La Mutualitat en coordinació amb el Servici de Salut de Castella i Lleó ha realitzat una sèrie d'actuacions per a procedir a incloure este codi en el seu Sistema d'informació i que puga ser consultat.

Per a açò hem publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada (i en el cas de Castella i Lleó no pertanguen a concert a rural) puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic.

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat polsant en el següent enllaç:

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic

També pot accedir-se a través d'internet en la Carpeta del Pacient del Portal de Salut de Castella i Lleó, pot accedir polsant en el següent enllace, si bé per a esta opció és necessari disposar d'un certificat digital o codi Cl@ve.

 

CATALUNYA (Polse en el següent enllaç)

El Servici de Salut de Catalunya implanta el sistema de cita prèvia per a la vacunació del COVID19 mitjançant DNI o si posseïxen nombre de CIP (Codi Identificació Personal), si estan dins de la franja d'edat de vacunació. Accedisca al sistema de cita prèvia de Catalunya polsant en el següent enllaç .

Per a més informació polse en el següent enllaç .

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes de Catalunya són remesos regularment cada mes.

 

COMUNITAT VALENCIANA (Polse en el següent enllaç)

En coordinació amb la seua Mutualitat, el Nº SIP està sent enviat per la Generalitat Valenciana (GVA) a tots els mutualistes d'entitat concertada, per SMS.

Respecte a l'ús del SIP a la Comunitat Valenciana, ha de saber que:

 • No canvia res quan la seua assistència sanitària, pública o privada.

 • Serà necessari per a qualsevol prestació associada a la Pandèmia COVID19 en la xarxa Sanitària pública.  

 • No altera la planificació de la vacuna ni significa que la seua vacunació siga imminent.

 • Si ja tenia un nº SIP assignat, seguix sent vàlid.

De forma paral·lela, la Mutualitat General Judicial ha inclòs este codi en el seu Sistema d'Informació i  ha publicat un nou servici en la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat concertada privada puguen consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat SIP per la Comunitat Valenciana).

Es pot accedir a este servici de la Mutualitat polsant en el següent enllace.

El servici ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposen de DNI podran obtindre el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.

La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista en l'apartat de “Dades Personals” baix el nom de CIP Autonòmic.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a obtindre informació sobre com obtindre els justificant vacunales i el certificat de vacunació, polse en el següent enllace. 

Des d'esta pàgina s'accedix a:

 • Justificant vacunal
 • Certificat Covid UE

En tots dos casos se sol·licita la mateixa informació i validacions, tal com es pot veure en les pàgines:

 • Nº SIP.
 • Data de naixement.
 • Data d'emissió de la Targeta SIP de plàstic. (Si és un mutualista d'opció privada es deixa en blanc).
 • Amb eixa informació es demana validació i s'emet un SMS al mòbil de l'usuari (es mostra les últimes xifres de dita mòbil).
  A destacar que el certificat Covid solament mostra vacunació completa fins a passats els 14 dies de la segona dosi o fins hui que es considera immunitzada la persona vacunada.

 

EXTREMADURA (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 10 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

L'obtenció del certificat de vacunació COVID en este moment és possible a través del Centre de Salut Online en la WEB salut Extremadura del SES. Per a accedir polse en el següent enllace.

Tant en esta pàgina com en la qual ha habilitat el Ministeri l'accés és amb Certificat Electrònic, DNI electrònic o amb Cl@ve.

La possibilitat de sol·licitar el Certificat Covid Digital de forma presencial, per a aquelles persones que no puguen accedir via telemàtica, estarà disponible pròximament, abans de l'1 de juliol.

 

GALÍCIA (Polse en el següent enllaç)

Veja ací una nota de premsa oficial con novetats sobre campanya de vacunació a majors de 80 anys. Així mateix, entre en este enllaç per a veure nota de premsa sobre represa de vacunació amb AstraZeneca i extensió a persones de fins a 65 anys. S'ha anunciat el 5 d'abril que a partir del 6 d'abril s'aborda el grup de persones nascudes entre 1942 i 1946.

Les dades dels mutualistes van ser remesos per primera vegada el 12 de febrer, amb diverses actualitzacions posteriors. L'avanç de la vacunació de persones majors és desigual segons zones, esperen la seua cita, per favor.

El Servici de Salut ha habilitat uns telèfons a través dels quals es poden plantejar incidències per a corregir errors en les dades personals o completar els que pogueren faltar.

Els nombres són

 • 881 54 29 10
 • 881 54 29 11

AVÍS PER A PERSONES DE 80 O MÉS ANYS

La Xunta de Galícia ha anunciat el 7 d'abril que hi ha un telèfon al que han de cridar les persones de 80 o més anys que encara no han sigut citades. Criden i gestionen la seua cita:

 • 881 00 20 21

 

LA RIOJA (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 15 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma que ha consistit en la seua majoria en actualització de dades de contacte.

Per a veure l'actualitat oficial sobre vacunació de majors de 80 anys polse en el següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Per a la sol·licitud i informació per via digital del certificat de vacunació polse en el següent enllace.

La pàgina està encara en fase de correcció d'errors i no té totes les funcionalitats implementades però el desenvolupat permet tres opcions de sol·licitud:

 • Mitjançant CIP
 • Omplint una sèrie de dades personals
 • Mitjançant DNI electrònic o certificat electrònic.

 

MADRID (Polse en el següent enllaç)

El 17 de febrer s'anuncia el començament de vacunació de persones de 80 anys i poden veure la informació polsant en el següent enllaç.

Recordem que s'ha habilitat un telèfon d'informació sobre vacunació, a la disposició de tot el col·lectiu mutualista de la Comunitat de Madrid: 900 102 112.

El Servici Madrileny de Salut, dins del seu Pla estratègic de vacunació, ha incorporat un sistema d'autocita, que està disponible en fase pilot per a la població d'edats compreses entre els 57 i els 67 anys (nascuts entre 1954 i 1964 tots dos inclusivament) i solament per a primeres dosis

Per a obtindre la cita els mutualistes o beneficiaris poden accedir a l'enllaç que s'acompanya amb el DNI i data de naixement, i acceptant les condicions de privacitat.

Pot accedir al servici d'autocita polsant en el següent enllaç

Després de punxar en este enllaç, buscar la utilitat de:

autocita.png

La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat de Madrid i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagen pogut produir en els nostres mutualistes.

 

MÚRCIA (Polse en el següent enllaç)

Segons nota de premsa oficial de 12 de febrer, el 16 de febrer comença la vacunació de persones majors de 80 anys a Cartagena.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació l'11 de Desembre de 2020. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

La informació més completa de la Regió de Múrcia sobre el procés pot seguir-la polsant en el següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Existixen diverses maneres de sol·licitar el Certificat:

 • Si es disposa de DNI o certificat electrònic, polsant en el següent enllace.
 • Sol·licitant-ho per correu certificat a la Conselleria de Salut, que ho remetrà a l'usuari per la mateixa via:

Servici de Prevenció i  Promoció de la Salut de la Conselleria de Salut. Domicili: Ronda de Levante, 11. 30008. Múrcia.

Ha d'enviar per a la seua sol·licitud:  Nom i cognoms complets, DNI, data de naixement i domicili al que desitja que li siga enviat (serà també per correu certificat)el document.

 

NAVARRA (Polse en el següent enllaç)

El 25 de febrer Navarra anuncia que a partir de l'1 de març comença la campanya de vacunació en majors de 80 anys, començant el dia 2 de març amb les persones de més de 90 anys. El 23 de març anuncia el Govern navarrés que reprèn la vacunació amb Astrazeneca a col·lectius essencials i l'amplia a persones de fins a 65 anys.

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 13 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El certificat de vacunació, tal com ha publicitat Govern de Navarra para tota la ciutadania, s'obté des de la CARPETA PERSONAL DE SALUT. En la pàgina oficial de Govern de Navarra sobre el coronavirus tota la ciutadania Navarra té a la seua disposició tota la informació sobre este tema, així com enllaços per a saber com obtindre la carpeta personal. Pot obtindre eixa informació polsant en el següent enllaç.

Un dels requisits per a tindre CARPETA PERSONAL DE SALUT és estar donat de alta en la Base de dades Sanitària i tindre el codi CIPNA . Tota aquella persona que haja sigut vacunada té eixe codi CIPNA ja assignat, ja que és requisit imprescindible. Per tant, aquelles persones que hagen sigut vacunats poden sol·licitar l'alta en CARPETA PERSONAL DE SALUT mitjançant els mitjans establits.

 

PAÍS BASC (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 26 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

El 23 de març Osakidetza informa que reprenen el 24 de març la vacunació amb ASTRAZENECA

Així mateix, s'explica el procés de cita per a tots els grups d'edat, incloent el de fins a 65 anys, polsant en el següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

El Govern Basc està desenvolupant el certificat COVID digital de la UE (anteriorment denominat «certificat verd digital»), perquè estiga operatiu l'1 de juliol. Es tracta de tres certificats: de vacunació, de superació de la malaltia i de prova diagnòstica negativa .

S'està preparant un sistema d'identificació i accés telemàtic amb ferramentes de FIRMA ELECTRÒNICA (Exemples: DNI electrònic, Izenpe, BAKQ…).

Obtinga tota la informació del certificat verd digital polsant en el següent enllaç.

 

CEUTA (Polse en el següent enllaç)

La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 19 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.

Si no ha sigut citat i té 80 o més anys, entre en l'enllaç i pose's en contacte pels mitjans que indica el Govern de Ceuta. Actualment es vacuna a persones d'entre 70 i 79 anys.

El telèfon de contacte és el 900720692, per a mutualistes que han patit alguna incidència per a la seua localització.

 

MELILLA (Polse en el següent enllaç)

Amb data de16 d'abril, es va fer la crida a vacunació de les persones entre 69-60 anys d'edat. Amb data 28 d'abril, el govern de Melilla ha disposat un telèfon al que han de cridar totes les persones de 60 i més anys que encara no han sigut vacunades, el 952699261.

El govern de Melilla ens comunica que esta última crida va a ser difós per mitjans de premsa, ràdio, webs… Des de la Mutualitat, en el mateix dia, s'ha contactat amb les persones que teníem constància que no havien pogut acudir a la seua cita vacunació perquè estiguen informades.

Per a la vacunació a Melilla és obligatori que tot ciutadà ferm un formulari d'acceptació de la vacuna. Els serà entregat en el lloc de la vacunació o poden portar-ho omplert descarregant l'imprés en el següent enllaç.

CERTIFICAT DE VACUNACIÓ

Des del divendres 11 de Juny està disponible la seua obtenció polsant en el següent enllace  (punxant en la icona de seu eletrónica). Pot accedir a través de CL@VE o mitjançant Certificat electrònic.

També està disponible presencialment en l'OIAC (Oficina d'informació i atenció al ciutadà).

Contingut Relacionat per Etiquetes