ATENCIÓN MADRID: Revisión de Datos na Vacinación

No Plan de vacinación pola Covid-19, na Comunidade de Madrid, advertiuse, nalgúns supostos, que non hai coincidencia nos datos con data do de nacemento de mutualistas facilitados pola Mutualidade Xeral Xudicial ás autoridades sanitarias, debido a un problema no envorcado de datos.

Aínda que o chamamento está a realizarse correctamente por franxa de idade, a data de nacemento que lle consta ao profesional sanitario que expide o certificado de haberse vacinado, en ocasións, non coincide coa real. Para evitar a expedición de certificados erróneos aconséllase ao mutualista, que, no momento da vacinación, comprobe eses datos e, no seu caso, soliciten a súa rectificación.