ATENCIÓ MADRID: Revisió de Dades en la Vacunació

Recomanar aquesta notícies

En el Pla de vacunació per la Covid-19, en la Comunitat de Madrid, s'ha advertit, en alguns supòsits, que no hi ha coincidència en les dades de data de naixement de mutualistes facilitats per la Mutualitat General Judicial a les autoritats sanitàries, a causa d'un problema en el bolcat de dades.

Encara que la crida s'està realitzant correctament per franja d'edat, la data de naixement que li consta al professional sanitari que expedeix el certificat d'haver-se vacunat, en ocasions, no coincideix amb la real. Per evitar l'expedició de certificats erronis s'aconsella al mutualista, que, al moment de la vacunació, comprovi aquestes dades i, si escau, sol·licitin la seva rectificació.

Contingut Relacionat per Etiquetes