Informació actualitzada vacunació Covid Castella-la Manxa

Recomanar aquesta notícies

Segons ens comuniquen les autoritats sanitàries de Castella-la Manxa, en la data d'aquesta notícia, amb motiu de la vacunació Covid, es presta informació actualitzada d'aquesta Comunitat autònoma al següent enllaç.

Per a més informació ens proporcionen el següent telèfon de contacte: 925 24 83 67 i adreça de correu electrònic: dgsp.vacunas@jccm.es

La Mutualitat General Judicial està en constant comunicació amb la Conselleria de Salut de Castella-la Manxa, facilitant el llistat dels nostres mutualistes en el temps i la forma requerits (s'ha remès a Castella-la Manxa tota la informació de el nostre col·lectiu major de 16 anys), així com esmenat la informació de contacte d'aquells mutualistes que no podien ser localitzats.