ESTRATÈGIA DE VACUNACION Covid-19

Recomanar esta notícies

A fi de destacar els aspectes d'interés general sobre la vacunació per als afiliats a MUGEJU s'informa:

El Ministeri de Sanitat és el que establix els criteris generals i les dates de vacunació per als diferents grups d'edat i risc.

Les vacunes són d'adquisició centralitzada, així que són proporcionades pel Govern i la seua administració correspondrà en tot cas als centres hospitalaris o d'atenció primària dels Servicis Públics de Salut.

En cas de necessitar aclariment es recomana llegir el document original polse en el següent enllaç.

VACUNES AUTORITZADES

En el moment actual, la Comissió Europea ha autoritzat quatre vacunes:

 • Vacuna Comirnaty, de Pfizer/BioNTech, autoritzada 21 DIC 20.

 • Vacuna de Moderna, autoritzada el 06 ENA 21.

 • Vacuna d'AstraZeneca, autoritzada el 29 ENA 21.

 • Vacuna de Janssen/Johnson & Johnson, autoritzada l'11 MAR 21 (Encara no disponible).

CONSIDERACIONS GENERALS

 • La vacuna a administrar no és a demanda o elecció dels individus.

 • La pauta completa de vacunació s'administrarà amb la mateixa vacuna.

 • La vacunació es va realitzant a mesura que es va disposant de dosi de vacunes.

 • Per qüestions organitzatives i de factibilidad podrà solaparse la vacunació dels col·lectius inclosos en els grups 3A, 4 i 5, així com el grup 6 i el grup 8.

 • Les persones que residixen en altres Comunitats Autònomes i les estrangeres residents a Espanya, rebran la vacunació corresponent en el lloc on es troben residint quan es prioritzen per a vacunar. Les persones prioritzades per a vacunació pel seu treball es vacunaran en la Comunitat on ho exercisquen.

 • Hi ha suficient evidència per a administrar una única dosi en persones de 65 o menys anys d'edat amb antecedent d'infecció prèvia. Es manté, per tant, la pauta de dos dosis per a les persones de 65 o més anys.

 • Es garantirà la vacunació de totes les persones independentment del tipus d'assegurament (mutualitats).

ACTUALITZACIÓ GRUPS DE POBLACIÓ

Grup 1. Residents i personal sanitari i soci sanitari en centres de majors i d'atenció a grans dependents. (Pròxima a finalitzar).

Grup 2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i soci sanitari.

Grup 3. Un altre personal sanitari, soci sanitari i treballadors penitenciaris.

Grup 4. Persones considerades com a grans depenents (grau III), es vacunaran amb ARNm o amb AstraZeneca en funció de l'edat i disponibilitat.

Grup 5. Persones vulnerables per la seua edat, (no centres de majors)

 • Grup 5A. Persones de 80 i més anys d'edat (nascudes abans de 1941) .
 • Grup 5B. Persones entre 70 i 79 anys d'edat (nascudes del 1942-51, a.i.)
 • Grup 5C. Persones entre 66 i 69 anys d'edat (nascudes del 1952-55, a.i.).

Les persones del grup 5 es vacunaran amb les vacunes d'ARNm, Comirnaty o vacuna de Moderna, o amb vacuna de Janssen.

Grup 6. Col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat.

 • Grup 6A. Forces i Cossos de Seguretat, Emergències i FAS.
 • Grup 6B. Docents i personal d'educació infantil i especial.
 • Grup 6C. Docents i personal d'educació primària i secundària.

Les persones del grup 6 que comencen amb la pauta de vacunació es vacunaran amb la vacuna d'AstraZeneca.

Grup 7. Persones amb condicions de molt alt risc (Pendents de definir)

Les persones amb condicions de molt alt risc a partir de 16-18 anys es vacunaran de manera simultània al grup d'edat de 70 a 79 anys, si no els correspon abans per grup d'edat.

S'utilitzarà qualsevol de les vacunes autoritzades, però preferentment bovines d'ARNm, amb la finalitat d'aconseguir la immunitat completa en un període de temps menor.

S'han considerat les següents condicions, en funció del risc i la factibilidad (Veure Taula 1 Actualització 5 de l'Estratègia de Vacunació):

 • Trasplantament de progenitors hematopoyéticos.
 • Trasplantament d'òrgan sòlid i llista d'espera per a trasplantament d'òrgan sòlid.
 • Tractament substitutiu renal (hemodiàlisi i diàlisi/diàlisi peritoneal).
 • Malaltia oncohematológica.
 • Càncer d'òrgan sòlid en tractament amb quimioteràpia citotóxica, metastásico o amb radioteràpia per tumors de localització toràcica amb el risc de neumonitis.
 • Immunodeficiències primàries.
 • Infecció amb el VIH amb menys de 200cél/ml a pesar de TAR eficaç i càrrega viral indetectable.
 • Síndrome de Down amb 40 i més anys d'edat.

Grup 8. Persones entre 56 i 65 anys d'edat (nascudes entre 1956 i 1965, tots dos inclusivament)

Es començarà vacunant a les persones nascudes en 1956 amb la vacuna d'AstraZeneca, avançant l'any de naixement segons la disponibilitat de dosi.

Grup 9. Persones entre 46 i 55 anys d'edat (nascudes entre 1966 i 1975, tots dos inclusivament)