Declaración responsable vacinación persoas de moi alto risco

Recomendar estas noticias

Como continuación da comunicación do pasado día 9 de abril, definiuse o procedemento de actuación para recompilar os datos precisos daqueles mutualistas e beneficiarios que se deben ter en conta na priorización da vacinación, conforme ás condicións descritas no apartado quinto do documento de Estratexia de vacinación fronte a Covid-19 en España, con data do 30/03/2021, no que se relacionan as persoas que teñen un maior risco de enfermidade grave e morte ante unha infección por SARS-CoV 2.

Este procedemento está incluído no Plan de actuación que a MUGEJU elaborou para colaborar coas autoridades sanitarias correspondentes, facilitando a identificación dos mutualistas e beneficiarios que se atopen nesta situación de moi alto risco.

Os mutualistas e beneficiarios incluídos neste grupo de alta rega deberán cubrir a declaración responsable que se acompaña e facela chegar á MUGEJU, canto antes e pola vía máis rápida, por algún dos seguintes medios:

Este plan de actuación da MUGEJU non impide que as autoridades sanitarias competentes de cada Comunidade Autónoma poidan contactar directamente cos mutualistas ou beneficiarios comprendidos neste grupo cualificado de alto risco.

Etiquetas

Contido Relacionado por Etiquetas