Declaració responsable vacunació persones de molt alt risc

Recomanar aquesta notícies

Com a continuació de la comunicació del passat dia 9 d'abril, s'ha definit el procediment d'actuació per recopilar les dades precises d'aquells mutualistes i beneficiaris que s'han de tenir en compte en la priorització de la vacunació, conforme a les condicions descrites a l'apartat cinquè del document d'Estratègia de vacunació enfront de Covid-19 a Espanya, de data 30/03/2021, en el qual es relacionen les persones que tenen un major risc de malaltia greu i mort davant una infecció per SARS-CoV 2.

Aquest procediment està inclòs en el Pla d'actuació que la MUGEJU ha elaborat per col·laborar amb les autoritats sanitàries corresponents, facilitant la identificació dels mutualistes i beneficiaris que es trobin en aquesta situació de molt alt risc.

Els mutualistes i beneficiaris inclosos en aquest grup d'alt reg deuran emplenar la declaració responsable que s'acompanya i fer-la arribar a la MUGEJU, al més aviat possible i per la via més ràpida, per algun dels següents mitjans:

Aquest pla d'actuació de la MUGEJU no impedeix que les autoritats sanitàries competents de cada Comunitat Autònoma puguin contactar directament amb els mutualistes o beneficiaris compresos en aquest grup qualificat d'alt risc.

Etiquetes

Contingut Relacionat per Etiquetes