Nota Informativa per als Mutualistes de Baixa per Incapacitat Temporal

L'any 2020, durant l'Estat d'alarma, d'acord amb l'establert en Reial decret-llei 13/2020 de 7 d'abril, en la seva Disposició Addicional Cinquena, es va establir un procediment excepcional per a l'abonament del subsidi d'Incapacitat Temporal als mutualistes que complissin els 181 dies de baixa durant el període de temps de l'Estat d'Alarma.

Durant el període de temps comprès entre 14 de març i 20 de juny, no van tenir descomptes en la seva nòmina aquests mutualistes.

No s'ha contemplat aquest canvi de procediment en els certificats que s'han emès per la MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL, per a la declaració de la renda de 2020 per als mutualistes que es trobessin de baixa i haguessin aconseguit els 181 dies durant l'Estat d'Alarma, per la qual cosa van a ser substituïts per uns altres, com més aviat millor.

Contingut Relacionat per Etiquetes