Máis novidades sobre o proceso de vacinación Covid-19 en varios Comunidade Autónomas

A Mutualidade está en contacto coas Comunidades Autónomas, intercambiando información frecuentemente. Lembramos, unha vez máis, aos mutualistas a importancia da actualización dos datos, que  a Mutualidade reenvía de forma continuada aos Servizos Públicos de Saúde dos CC. AA.

Por outra banda, indícanse a seguir algunhas novidades que se produciron en determinadas Comunidades Autónomas en relación co proceso de vacinación e a relación dos Mutualistas cos seus Servizos Públicos de Saúde.

 

COMUNIDADE VALENCIANA

Para a administración da vacina por Covid 19 é preciso contar na Comunidade Valenciana co código SIP, que permite a identificación de cada persoa no servizo de saúde pública.

En coordinación coa súa Mutualidade, o Nº SIP está a ser enviado pola Xeneralidade Valenciana (GVA) a todos os mutualistas de entidade concertada, por SMS.

Respecto ao uso do SIP na Comunidade Valenciana, debe saber que:

  • Non cambia nada en canto a súa asistencia sanitaria, pública ou privada.
  • Será necesario para calquera prestación asociada á Pandemia COVID19 na rede Sanitaria pública.  
  • Non altera a planificación da vacina nin significa que a súa vacinación sexa inminente.
  • Se xa tiña un nº SIP asignado, segue sendo válido.

De forma paralela, a Mutualidade Xeral Xudicial incluíu este código no seu Sistema de Información e  publicou un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade concertada privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado SIP pola Comunidade Valenciana).

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade través da seguinte ligazón:

https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/inicio de sesión.xhtml?operation=OBTER_SIP

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

 

COMUNIDADE DE ARAGÓN

Para a administración da vacina por Covid 19, e segundo se vaia marcando por parte da estratexia a súa incorporación á campaña vacunal, o sistema que se vai a utilizar é o de auto cita. Na páxina web de Saúde Informa (www.saludinforma.es) e na app hai habilitado un sistema para citación de vacinación COVID. Esta solicitude de cita activarase para os pacientes que pertenzan ao grupo poboacional que se inclúa nese momento na campaña, entre as opcións de citación. Para xestionar esta cita, é necesario utilizar o denominado código CIA do paciente (que terá o formato ARXXXXXXXXXXX).

A Mutualidade en coordinación co Servizo de Saúde de Aragón realizou unha serie de actuacións para proceder a incluír este código no seu Sistema de información e que poida ser consultado.

Para iso publicamos un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado CIA pola Comunidade de Aragón).

Pódese acceder a este servizo da Mutualidade a través da seguinte ligazón:

https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/inicio de sesión.xhtml?operation=OBTER_SIP

O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.

A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.

 

ANDALUCÍA

Desde o servizo de Saúde da Comunidade Autónoma de Andalucía infórmannos de que:

Engadíronse os datos dos nosos mutualistas, tanto de opción pública como concerto privado, ao seu Sistema de Información e indícannos que os mutualistas poden:

 

1.       Mediante Certificado dixital, DNI ou Cl@ve, van poder consultar ou actualizar os seus datos de contacto a través da WEB ClicSalud+.

2.       En caso de non ter estes sistemas de identificados poden solicitar a consulta ou o cambio de datos nos centros de Saúde.

3.       A solicitude de cambio de datos tamén poderá ser efectuada por medio de solicitude por rexistro.

É importante que os mutualistas confirmen a súa información de contacto para que poidan ser chamados correctamente á campaña de vacinación.

A seguir deixámosvos a ligazón que nos proporcionaron para máis información:

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-e-vacunacion-covid-19