Convocatòria d'ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2021

Recomanar aquesta notícies

Un any més, es comunica la publicació de la Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es convoquen ajudes dels Programes del Pla d'Atenció Soci-Sanitària per 2021.

Dins del PLA D'ATENCIÓ SOCI-SANITÀRIA s'integren les ajudes econòmiques que atendran situacions de necessitat que afectin als mutualistes en les següents circumstàncies:

  • Persones majors.
  • Persones amb discapacitat.
  • Persones amb drogodependència.
  • Ayuda derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos

És de destacar, l'ajuda derivada de l'aportació econòmica en determinats productes ortoprotésicos. La Mutualitat General Judicial concedeix ajudes econòmiques per a compra, lloguer, o reparacions si escau, d'una sèrie de productes ortopédicos continguts al catàleg de material ortoprotésico conforme es conté en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019).

Contingut Relacionat per Etiquetes