Validez do Cartón Sanitario Europea polo Brexit

Recomendar estas noticias

Lémbrase a todos os mutualista que se van viaxar ao Reino Unido en torno ao 31 de decembro, infórmese antes no de Asuntos Exteriores Ministeriode Asuntos Exteriores . O prazo de validez do Cartón Sanitario Europea (TSE) e o Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) nese Estado está afectado o proceso Brexit, de modo que finalizará nun e outro caso o 31 de decembro de 2020. Con todo, o sistema de póliza colectiva de seguros previsto nas prestacións de MUGEJU non se ve afectado polo Brexit.