Cita prèvia per a atenció presencial a Madrid i Barcelona

L'atenció presencial es realitzarà prèvia petició de cita,tant en la Seu Central de Madrid com en la Delegació de Barcelona.

Per als Servicis Centrals de Madrid, la cita prèvia es pot sol·licitar:

Per a la Delegació Provincial de Barcelona:

  • Cridant al telèfon 93 488 32 01 en horari de 9:00 a 14:00 hores.

Els assumptes que puguen resoldre's sense necessitat de compareixença en les oficines no seran atesos presencialment. Per exemple, les sol·licituds de talonaris i les consultes d'informació hauran de realitzar-se per telèfon.