Cita prèvia per a atenció presencial a Madrid i Barcelona

L'atenció presencial es realitzarà prèvia petició de cita,tant a la Seu Central de Madrid com en la Delegació de Barcelona.

Per als Serveis Centrals de Madrid, la cita prèvia es pot sol·licitar:

Per a la Delegació Provincial de Barcelona:

  • Cridant al telèfon 93 488 32 01 en horari de 9:00 a 14:00 hores.

Els assumptes que puguin resoldre's sense necessitat de compareixença en les oficines no seran atesos presencialment. Per exemple, les sol·licituds de talonaris i les consultes d'informació hauran de realitzar-se per telèfon.