Cita Prèvia Atenció Presencial a Madrid i Barcelona

Seguint les recomanacions sanitàries i de salut pública, a partir del dia 13 d'Octubre del 2020, l'atenció presencial es realitzarà prèvia petició de cita, tant a la Seu Central de Madrid, com en la Delegació de Barcelona. 

Per als Serveis Centrals de Madrid, la cita prèvia es pot sol·licitar:

Per a la Delegació Provincial de Barcelona:

  • Cridant al telèfon 93 488 32 01 en horari de 9:00 a 14:00 hores.

Els assumptes que puguin resoldre's sense necessitat de compareixença en les oficines no seran atesos presencialment, com, per exemple, les sol·licituds de talonaris i les consultes d'informació, que hauran de realitzar-se per telèfon.

Contingut Relacionat per Etiquetes