Campaña de vacunació de la grip 2020-2021

La campanya de vacunació de la grip 2020-2021 es va a desenvolupar en el marc de l'actual pandèmia de Covid-19. Per evitar notícies confuses sobre la present campanya de vacunació, MUGEJU recorda als mutualistes que el sistema garanteix el compliment del calendari comú vigent des de 2018.

Aquest any, la compra de vacunes s'ha realitzat de manera centralitzada des del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes. El subministrament de les dosis necessàries de vacunes en la campanya de grip, que començarà pròximament, està assegurat tant per als mutualistes d'opció pública com pels d'entitat concertada. L'accés a aquestes vacunes serà, com en la campanya anterior, a través dels centres de vacunació, públics o concertats, segons la cobertura del mutualista. L'accés a través d'oficines de farmàcia estarà limitat en haver-hi un subministrament restringit.

Grups de risc

En el cas de la vacuna contra la grip, els mutualistes d'opció Pública (INSS) hauran de contactar amb el seu metge o centre de salut. Els mutualistes adscrits a alguna de les entitats concertades hauran de contactar amb el seu centre de referència, i serà el facultatiu corresponent qui prescrigui l'administració de la vacuna als pacients inclosos en els grups de risc. Ha de tenir-se en compte que és necessari un informe del facultatiu per a persones de risc que no siguin majors de 65 anys o l'edat fixada per la CC.AA. en cas de ser inferior.

Cada entitat ha d'informar als mutualistes sobre el calendari, centres i horaris en els quals es durà a terme la vacunació, disposant dels mitjans necessaris per executar els programes preventius inclosos en la Cartera de Serveis.

Oficines de Farmàcia

Si l'adquisició es realitzés en l'Oficina de Farmàcia, ha de tenir-se en compte que l'o la mutualista haurà d'abonar el preu íntegre de la vacuna i, posteriorment, amb la factura de la farmàcia, sol·licitar el reintegrament íntegre de la mateixa a l'entitat a la qual estigui adscrit. Tindrà dret a reintegrament sempre que tingui més de 65 anys o l'edat fixada per cada CC.AA. en cas de ser inferior o pertanyi a grup de risc, i així estigui expressat en l'informe mèdic corresponent.