Visat de receptes per a mutualistes adscrits a l'I.N.S. S.

S'informa que el visat de receptes per als mutualistes adscrits a l'I.N.S. S., en les CC.AA. que es relacionen a continuació, ho fa directament el Servei Públic De Salut corresponent:

 • Servei Valencià de Salut.
 • Servei Madrileny de Salut.
 • Servei Basc de Salut.
 • Servei Català de Salut.
 • Servei Andalús de Salut.
 • Servei De La Rioja de Salut.
 • Servei de Salut dels Illes Balears.
 • Servei Murcià de Salut.
 • Servei Canari de Salut.
 • Servei Aragonés de Salut.
 • Servei de Salut de Castella-la Manxa.

Els mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques privades de totes les CC.AA. seguiran visant les receptes en MUGEJU.