Subscripció d'Addenda al Concert amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics

Recomanar aquesta notícies

En el dia d'avui ha culminat el procés d'elaboració i subscripció de l'Addenda al Concert subscrit amb data 26 de juny de 2017 entre la Mutualitat General Judicial i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica a través de les oficines de farmàcia. 

Es tracta d'un document meticulosament treballat, i indispensable que obre la porta al desplegament de la recepta electrònica, un dels grans projectes objectius d'aquest organisme en línia amb les necessitats del nostre col·lectiu, inclòs en el Pla  d'actuació de MUGEJU per a l'any 2020.

La presentació de l'Addenda tindrà lloc a la seu de MUGEJU el proper dia 8 de juliol amb la presència del President del Consell de Farmacèutics, don Jesús Aguilar, i destacats membres del seu equip d'adreça.