Adjudicació de llocs en comissió de serveis 01/2020