Acto de firma da Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos

Recomendar estas noticias

Acto de firma da Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos

A Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) Concepción Sáez Rodríguez e o presidente do Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, presentaron hoxe a Adenda ao concerto que teñen subscrito ambas as entidades e que posibilitará facilitará a  prescrición electrónica a todo o colectivo protexido por MUGEJU, máis de 90.000 beneficiarios.

O texto presentado describe os procedementos e requirimentos do Sistema Electrónico de MUGEJU, así como o que seguirán as máis de 22.000 farmacias comunitarias para proceder á dispensación dos medicamentos prescritos por vía electrónica. Mediante este sistema, garántese a inmediata e gradual integración dos mutualistas adscritos aos sistemas de receita electrónica dos Servizos Públicos de Saúde e senta as bases para a total implantación da receita electrónica en MUGEJU. Do mesmo xeito, incorpórase ao Concerto o novo procedemento de facturación das dispensacións realizadas por este novo formato de prescrición, por parte dos Colexios oficiais de Farmacéuticos.

Ademais, o Consello Xeral e os Colexios aseguran a interoperabilidade e a accesibilidade de todas as farmacias ao Sistema de Receita Electrónica de MUGEJU e garanten a continuidade do servizo cos requisitos establecidos de seguridade nas comunicacións, infraestrutura e arquitectura tecnolóxica, a través do nodo de conexión da Organización Farmacéutica Colexial, Nodofarma.

A xerente de MUGEJU, Concepción Sáez Rodríguez, resaltou o traballo realizado, durante varios meses, por ambas as institucións e de forma singularmente intensa nas duras semanas de loita contra a pandemia durante o estado de alarma, onde se consolidaron os vínculos mutuos, e que facilitou a consecución de acordos – conxunturais, pero de enorme proxección – coas autoridades sanitarias de numerosas Comunidades Autónomas para a implantación da receita electrónica. Neste sentido, a Xerente puxo de relevo que a subscrición desta Adenda ao Concerto do ano 2017 entre MUGEJU e o Consello Xeral de Farmacéuticos representa a clave de bóveda imprescindible para o seu establecementos completo e definitivo, o punto de partida indispensable para seguir camiñando xuntos co obxectivo común de garantir a prestación farmacéutica ao colectivo de MUGEJU mediante a vía máis eficaz e eficiente: a receita electrónica.

Acto de firma da Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos

Pola súa banda, o presidente do Consello Xeral de Farmacéuticos, Jesús Aguilar destacou e agradeceu o traballo levado a cabo por ambas as institucións para chegar a este importante acordo que permitiu dispor dun modelo de Receita Electrónica único e valido para toda España e do que poderán beneficiarse os máis de 90.000 beneficiarios de MUGEJU. Ademais, Aguilar puxo de manifesto que o bo entendemento entre MUGEJU e o Consello Xeral permite un labor continuo de procura de solucións áxiles e innovadoras, como a posta en marcha durante a pandemia para asegurar o acceso aos medicamentos a todos os mutualistas.