Resolució de Gerència sobre la incorporació a nova normalitat

Recomanar esta notícies

Resolució de la Gerent de la Mutualitat General Judicial sobre la incorporació a nova normalitat de l'activitat d'este Organisme, la reincorporació del seu personal destinat en les delegacions provincials i la represa de l'activitat dels consultoris instal·lats en els edificis públics, atesa l'ampliació de les mesures de flexibilització de les restriccions conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.