Resolución sobre a recuperación progresiva da actividade do organismo

Recomendar estas noticias

Resolución, de 12 de maio de 2020, da xerente da mutualidade xeral xudicial sobre a recuperación progresiva da actividade deste organismo e a reincorporación paulatina do seu persoal, atendida a evolución das medidas de flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional no marco da declaración do Estado de Alarma e as súas prórrogas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Contido Relacionado por Etiquetas