Resolución sobre Continuidade da Actividade

Recomendar estas noticias

Resolución da Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial sobre a continuidade da actividade deste organismo e a reincorporación paulatina do seu persoal, atendida a evolución das medidas de confinamento derivadas da declaración do estado de alarma e as súas prórrogas para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19.