Resolució sobre Continuïtat de l'Activitat

Recomanar aquesta notícies

Resolució de la Gerent de la Mutualitat General Judicial sobre la continuïtat de l'activitat d'aquest organisme i la reincorporació gradual del seu personal, atesa l'evolució de les mesures de confinament derivades de la declaració de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.