Nova resolución sobre a recuperación progresiva da actividade do organismo