Nova resolució sobre la recuperació progressiva de l'activitat de l'organisme

Recomanar esta notícies

Resolució de la Gerent de la Mutualitat General Judicial sobre la recuperació progressiva de l'activitat d'este Organisme, la reincorporació del seu personal destinat en les delegacions provincials i la represa de l'activitat dels consultoris instal·lats en els edificis públics, atesa l'ampliació de les mesures de flexibilització de les restriccions conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.