Aviso importante a todos os mutualistas adscritos ao Sistema Murciano de Saúde

Recomendar estas noticias

Infórmase que o colectivo de mutualistas adscritos ao Servizo Murciano de Saúde integrouse no sistema de receita electrónica da devandita Comunidade Autónoma, desde o día 24 de abril, uníndose aos mutualistas do Servizo Catalán de Saúde, Servizo Valenciano de Saúde, o de Illas Baleares, Galicia, Comunidade de Madrid, Castela e León e País Vasco.

Lémbrase que toda a información correspondente ás medidas que se están tomando manteranse actualizadas en "Información: Medidas no Estado de Alarma" na sección "Destacados" da web de MUGEJU.