Aviso importante a todos os mutualistas adscritos ao Sistema Canario de Saúde

Recomendar estas noticias

Infórmase que o colectivo de mutualistas adscritos ao Servizo Canario de Saúde integrouse no sistema de receita electrónica da devandita Comunidade Autónoma, desde o día 27 de abril, uníndose aos mutualistas do Servizo Catalán de Saúde, Servizo Valenciano de Saúde, o de Illas Baleares, Galicia, Comunidade de Madrid, Castela e León, País Vasco e Servizo Murciano de Saúde.


Lémbrase que toda a información correspondente ás medidas que se están tomando manteranse actualizadas en Información "Información: Medidas no Estado de Alarma" na sección "DESTACADOS" da web de MUGEJU.