Resolución da Xerente 30 de marzo de 2020 sobre continuidade da actividade

Acábase de publicar unha nova resolución da Xerente de MUGEJU sobre a continuidade da actividade deste organismo como consecuencia da aprobación do real decreto 463/2020, do 14 de marzo polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola covid-19, e a súa prórroga, decretada por real decreto 476/2020, do 27 de marzo, de conformidade coas previsións establecidas no real decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo.

Pódese consultar o texto completo da mesma neste ligazón.