Deshabituació tabáquica. Finançament dels medicaments Champix i Zyntabac

Recomanar esta notícies

A partir de l'1 de gener de 2020 s'inclou entre els fàrmacs finançats pel Sistema Nacional de Salut per al tractament de la deshabituació tabáquica els medicaments CHAMPIX el principi actiu dels quals és Vareniclina i ZYNTABAC el principi actiu dels quals és Bupropion.

Es financen les següents presentacions:

  • CHAMPIX 0,5 mg 56 comp CN 656184,
  • CHAMPIX 11x0.5 mg +14x1 mg + 28 x 1 mg comp CN 697864
  • CHAMPIX 1 mg 56 comp CN 697866
  • ZYNTABAC 150mg 30 comp CN 893875
  • ZYNTABAC 150 mg 60 comp CN 893891

Estos medicaments estan sotmesos a condicions restrictives per al seu finançament que obliga a MUGEJU a establir un control de la validació de les receptes previ a la seua dispensació per l'oficina de farmàcia comunitària.

La recepta ha de presentar-se en la delegació provincial de MUGEJU o en els servicis centrals de la Mutualitat en el cas de la província de Madrid per a la seua validació, juntament amb un informe mèdic en el qual conste que el mutualista complix amb tots els següents requisits:

  • Està inclòs en un programa de suport de deshabituació tabáquica.
  • Ha intentat deixar de fumar almenys una vegada en l'últim any.
  • És fumador de 10 o més cigarrets al dia.
  • Té una dependència major o igual que 7 en el test de FAGERSTRÖM.

Si complix els anteriors requisits es validarà la recepta mitjançant l'estampillat del segell de la delegació de MUGEJU.

S'ha elaborat un informe mèdic tipus, que pot ser entregat o enviat al mutualista i que també estarà disponible en la pàgina web de MUGEJU (pestanya Impresos /prestacions farmacèutiques).

Només es finança el tractament durant dotze setmanes, i un únic tractament a l'any.

Arxius associats