Boen argitaratzea. prestazioak aldatzea osagarriak eta ortoprotesikoen

Hau gomendatu albisteak

Los días 18 y 19 de diciembre se han publicado en el Boletín Oficial del Estado tres Resoluciones de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial, de relevancia para nuestro colectivo.

Aunque referidas a distintas prestaciones y ayudas, todas ellas guardan cierta relación entre sí por lo que a continuación se dirá. Se trata de las siguientes:

Resolución de 4 de diciembre de 2019, por la que se actualiza la regulación de las prestaciones complementarias (dentarias, oftalmológicas y otras), y se generaliza su tramitación en formato electrónico   (2019/12/18KO BOE)

Orain arte indarrean zen MUGEJU bateratuz buruzko araudia, prestazio horiek egokitzen, berrantolatu egingo dira eta emateko tramitazioa laguntza horien helburua legezko aurreikuspenak betetzea zuzendutako izapidetze elektronikoa sartu eta aldi berean, erakunde publiko gisa segurtasunak gure eguneko eginkizunetako ohiko erabilera bultzatzea eta sustatzea da, oro har, eta teknologia berriek gure kolektiboa.

Ildo horretatik, ezartzen abiatuta 2020ko urtarrilaren 1 , las solicitudes de las prestaciones complementarias a las que afecta, se habrán de presentar a través de la sede electrónica de MUGEJU ( https :// sedemugeju.gob.es/ ), atsekabean eskatutako dokumentazioa formatu elektronikoan. Hala ere, bidezkotzat hartu da, gutxienez, eboluzioaren lehen estadiotan prozedura-transformazio hori, eta mutualista eskaerak aurkeztu ahal izan ditzaten zerbitzuak direla-eta Zentral edo ordezkaritza probintzial MUGEJU paperean bakarrik urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian urte natural bakoitzean.

Abenduaren 4ko ebazpenaren, 2019 egokitzen duena produktu ortoprotesikoak emateko anbulatorioa ematea osatzen duten estatuko osasun sistemaren zerbitzu erkideen Zorroaren   (2019/12/18KO BOE)  

Su objetivo es trasponer a la normativa de MUGEJU las disposiciones contenidas en dos Órdenes del Ministerio de Sanidad que modifican parcialmente, actualizándolo, el catálogo común de prestación ortoportésica, definiendo los tipos de productos que contiene y sus respectivos importes máximos de financiación, lo que conlleva, por un lado, la obligada adaptación del procedimiento para la obtención de esta prestación, y por otro, la aportación por los mutualistas de una parte del coste de algunos de dichos productos, como viene sucediendo desde hace años con los usuarios del Régimen General de la Seguridad Social, y que a partir del año próximo afectará a todo el colectivo integrante del Mutualismo Administrativo, MUGEJU, MUFACE e ISFAS.

Hain zuzen ere, gutxieneko arintzeko honek izan dezakeen eragina azken neurria izan zezakeenik gure kolektiboa programan sartzea aurreikusi da, eta arreta-plana 2020rako Socio-Sanitaria laguntza baten moduan adieraziko.

Abenduaren 4ko ebazpenaren 2019 deialdia egiten duena "programako laguntzen Socio-sanitaria arreta plana 2020rako ( 2019/12/19KO BOE )

Como se acaba de anticipar, la principal novedad consiste en incorporar a las ayudas tradicionalmente existentes por este concepto, una nueva planteada para minimizar las consecuencias derivadas del obligado establecimiento de la aportación del usuario para la adquisición de algunos de los productos ortoprotésicos incluidos, a partir del 1 de enero de 2020, en nuestro Catálogo.

Era berean, eta berrikuntza aipagarri gisa prozedura, nabarmendu behar da datorren urterako ezabatu da eskabideak aurkezteko muga gisa ezarritako data eta, hainbat eskakizun bete, ez da beharrezkoa izango, batzuen ekarpena eskatzen diren agiriak izapidetu eta ebazteko dagokion espedienteari erantsi beharko dio.

Beraz, hiru ebazpen horiek MUGEJU eguneratu du, arau orokorrak, barne-araudia egokitzen da eta alde tinko konprometitu behar dira datozen errekerimendu eta erabilerak eragindako berrikuntza teknologia berriak ere. modu horretan, espedienteen izapideak erraztu zuzendutako prestazio eta laguntza-eskari handia gure artean.