Canvi d'entitat mèdica 2020: Període ordinari

NOVETAT

A partir de l'1 de gener de 2020 va a poder realitzar en la SEU ELECTRÒNICA de MUGEJU https://sedemugeju.gob.es/tramites-electronicos de forma completa i directa el CANVI ORDINARI ENTRE ENTITATS MÈDIQUES PRIVADES sense necessitat de remetre'ns la sol·licitud.

En finalitzar el tràmit se li va a generar automàticament el document d'acreditació d'alta en el qual constarà la nova entitat mèdica a la qual s'ha adscrit.

Amb esta acreditació podrà fer ús (fins que la nova entitat li remeta la targeta sanitària al seu domicili) dels servicis mèdics de l'entitat mèdica per la qual haja optat a partir de l'1 de febrer de l'any en curs.

 

CANVI ORDINARI: Els mutualistes i les mutualistes poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, PER UNA SOLA VEGADA.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 31 de gener de cada any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ON LINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: El canvi ordinari d'entitat mèdica assortix efectes a partir del dia 1 de febrer de l'any en curs.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I FIRMAT, marcant la casella de CANVI ORDINARI.

Més informació: