Canvi de companyia asseguradora encarregada de la pòlissa col·lectiva d'assistència sanitària en l'estranger i ampliació del límit de cobertura de la pòlissa

CANVI DE COMPANYIA ASSEGURADORA ENCARREGADA DE LA PÒLISSA COL·LECTIVA D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA EN L'ESTRANGER I AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DE COBERTURA  DE LA PÒLISSA

  1. A partir de l'1 de gener de 2020 l'empresa encarregada de prestar assistència sanitària d'urgències en els desplaçaments temporals en l'estranger és  SOS COMPANYIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES.

               

         INSTRUCCIONS EN CAS DE SINISTRE:

 

  • El mutualista haurà de contactar amb la companyia per telèfon amb telefonada de cobrament en destinació, al telèfon 91.572.43.43 si crida des d'Espanya o al 34.91.572.43.43 si crida des de l'estranger, havent d'indicar:
     

* Nom i cognoms.

* Nombre de pòlissa : 42546

* Direcció i número de telèfon d'on es troba.

* Descripció del problema que té plantejat.

 

  • Alternativament, el mutualista  podrà sol·licitar el reembossament dels gastos dirigint-se per escrit a SOS SEGURS I REASSEGURANCES, S. a. c/ Ribera del Loira, 4-6, 28042 MADRID, aportant els següents documents:
     

* Originals de les factures o comprovants dels gastos reclamats.

* Informe mèdic en el qual es faça constar el diagnòstic de la malaltia i si escau la necessitat de ser repatriat.

* Certificat de defunció i documentació que acredite el grau de          parentiu amb el finat per als casos de repatriació per defunció d'o familiar.

 

   2. A partir de l'1 de gener de 2020 la pòlissa d'assistència sanitària per a desplaçaments temporals en l'estranger  INCREMENTA  DE COBERTURA FINS A UN LÍMIT DE 30.000 EUROS PER DESPLAÇAMENT.

 

Arxius associats