Publicada la pròrroga del Concert d'Assistència Sanitària per a l'any 2020

S'ha publicat en BOE Nº 277 de 18 de novembre de 2018 la Resolució de 24 d'octubre de 2019, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica la pròrroga per 2020 del concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris i la relació d'entitats d'assegurances que han subscrit la mateixa.