Nou Consultori de MUGEJU en el carrer Albarrasí 31 de Madrid

Des del dia 1 d'octubre està instal·lat i en funcionament un nou Consultori de la Mutualitat General Judicial situat en el carrer Albarrasí, número 31 de Madrid que s'addiciona a l'elenc de Consultoris d'Assistència Mèdica instal·lats en els edificis judicials de diverses capitals de província del territori nacional per a l'atenció dels mutualistes en actiu qualsevol que siga l'opció sanitària que hagen triat.

Amb açò se satisfà la necessitat sentida i benvolguda del nombrós col·lectiu que exercix les seues funcions en aquest edifici judicial i en els quals estan localitzats en la mateixa zona de la ciutat de Madrid  i se'ls proporciona, de conformitat amb l'acord subscrit amb les companyies de segur concertades amb la MUGEJU, assistència mèdica primària, en els termes establits per a tals Consultoris per les autoritats sanitàries competents.