Nou Consultori de MUGEJU al carrer Albarrasí 31 de Madrid

Des del dia 1 d'octubre està instal·lat i en funcionament un nou Consultori de la Mutualitat General Judicial situat al carrer Albarrasí, número 31 de Madrid que s'addiciona a l'elenc de Consultoris d'Assistència Mèdica instal·lats als edificis judicials de diverses capitals de província del territori nacional per a l'atenció dels mutualistes en actiu qualsevol que sigui l'opció sanitària que hagin triat.

Amb això se satisfà la necessitat sentida i benvolguda del nombrós col·lectiu que exerceix les seves funcions en aquest edifici judicial i en els quals estan localitzats a la mateixa zona de la ciutat de Madrid  i se'ls proporciona, de conformitat amb l'acord subscrit amb les companyies de segur/segur concertades amb la MUGEJU, assistència mèdica primària, en els termes establerts per a tals Consultoris per les autoritats sanitàries competents.